Hyppää sisältöön

Lahden lukiokoulutus ja Gaudia esittäytyvät

Lahden lukio Gaudia aloitti toimintansa uudella Paavolan kampuksella elokuussa 2022, kun Kannaksen lukio ja Tiirismaan lukio yhdistyivät uudeksi, Suomen suurimmaksi lukioksi. Gaudian tiloja ovat entisen Kannaksen lukion rakennus, entisen muotoiluinsitituutin uudistetut rakennukset sekä suuri liikuntahalli. Opiskelijoita Gaudiassa tulee olemaan noin 1350.

Lahden kaupungin lukiot Lahden lukio Gaudia ja Lahden Lyseo toteuttavat Lahden lukiokoulutusta rinnan ja yhdessä. Keskeiset käytänteet, säännöt ja resurssit ovat samat. Myös opintotarjottimet ovat lukiolaisten käytettävissä yli lukiorajojen.

Lähden Lahden lukioon -esittelymateriaali 2024

Mikä Gaudiassa on erityistä?

  • Gaudiassa panostetaan paljon opiskelijoiden hyvinvointiin.
  • Opiskelijat ovat ottaneet Gaudian omakseen ja luoneet uudelle lukiolle uusia perinteitä, jotka ovat opiskelijoiden näköisiä ja toiveiden mukaisia.
  • Gaudia on toinen lukio Suomessa, jolla on sekä kuvataiteen että musiikin valtakunnallinen erityistehtävä. Taidenlinjojen kohtaaminen tuo paljon taiteidenvälistä yhteistyötä, mikä näkyy ja kuuluu eräänlaisena luovana energiana koko Gaudian arjessa.
  • Gaudian vahvuuksia ja erityispiirteitä on myös poikkeuksellisen laaja kansainvälisyystoiminta ja -osaaminen (Erasmus+ -akkreditoitu). Sen lisäksi että joka lukuvuosi toteutetaan useita ulkomaille suuntautuvia projekteja, kansainvälisyys on osa Gaudian jokaista päivää.
  • Gaudian kolmas valtakunnallinen erityistehtävä onkin kansainvälinen International Baccalaureate -opintolinja eli IB. Linjalle hakeutuu joka vuosi opiskelijoita eri maista, joten kulttuurien välisiä kohtaamisia saadakseen gaudialaisen ei tarvitse edes poistua omasta lukiosta. Kansainvälisyys ja englannin kieli näkyvät Gaudian arjessa ja juhlassa jatkuvasti.

Miten Gaudiassa tutustuu toisiin opiskelijoihin?

  • Jokainen opiskelija haluaa saada kavereita ja tuttuja ja turvallisia opettajia, jotka tuntevat ja näkevät omat vahvuudet. Siksi Gaudiasa opintotarjotin suunnitellaan niin, että meillä on ikään kuin pieniä lukioita ison lukion sisällä. Kaikki opettajat ja opiskelukaverit eivät vaihdu joka jaksossa, vaan ryhmät opiskelevat erityisesti ensimmäisenä opiskeluvuotena pakollisia opintoja yhdessä ja pitkälti myös samojen opettajien kanssa.
  • Gaudiassa on paljon myös opiskelijoiden suunnittelemia oleskelutiloja ja vapaamuotoisempaa toimintaa, joiden kautta on luontevaa tutustua uusiin kavereihin.