Hyppää sisältöön

Hakijalle

 

 

Gaudian IB-linjalle haetaan yhteishaussa opintopolkualustalla: www.opintopolku.fi  ja erillistä pääsykoetta ei ole.  Gaudia ottaa joka syksy 33 – 34 uutta ib-opiskelijaa. Valinta tapahtuu peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lisäksi äidinkielen, englannin ja matematiikan arvosanoja painotetaan kahdella.

Ulkomailta hakevat rekisteröityvät myöskin hakijoina opintopolkualustalla ja he saavat erilliset ohjeet sähköpostitse koskien haastattelua ja mahdollista matematiikan testiä. Myös viimeisimmän todistuksen ja muiden dokumenttien toimittamisesta on ohjeet sähköpostissa.

Gaudian IB-lukio ei tarjoa majoitusta vaan ulkopaikkakuntalaisen tai ulkomailta hakevien tulee järjestää majoituksensa itse. Ulkomailta hakevien kannattaa perehtyä tarvittaviin vakuutuksiin. Alla olevassa linkissä on asiasta lisätietoa:

https://www.kela.fi/ulkomailta-suomeen-sairaanhoito-suomessa

Myös suoraan 1. diploma programme -vuodelle voi hakea, jos hakija on täyttänyt 17 vuotta tai täyttää 17 hakukeväänä ja lukion 1. vuoden opinnot tai niitä vastaava oppimäärä on tehtynä. Tällöin ei rekisteröidytä hakijaksi opintopolkualustalla vaan yhteys tulee ottaa suoraan ib-koordinaattoriin opintojen suunniteltua aloitusta edeltävänä keväänä.