Hyppää sisältöön

Yleislinjan valintaperusteet

Lahden lukio Gaudian yleislinjalla on 360 aloituspaikkaa. Yleislinjalle haetaan valtakunnallisessa peruskoulun jälkeisen koulutuksen yhteishaussa Opintopolussa. Valinperusteena toimii peruskoulun päättötodistuksen seuraavien aineiden (lukuaineiden) arvosanojen keskiarvo

 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • toinen kotimainen kieli
 • vieraat kielet
 • uskonto tai elämänkatsomustieto
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • biologia
 • terveystieto
 • maantieto.

Lahden kaupungin lukioissa minimikeskiarvo on 7,0. Keskiarvoraja vaihtelee vuosittain hakijamäärästä ja hakijoiden koulumenestyksestä riippuen.

Valinta tapahtuu opiskelijoiden keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, valinnan ratkaisee

 1. hakutoivejärjestys
 2. keskiarvo, johon lasketaan edellä mainittujen arvosanojen lisäksi myös liikunnan, käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen arvosanat.

Tämän jälkeen saman pistemäärän saaneet hakijat otetaan sattumanvaraisessa järjestyksessä eli arvotaan.