Hyppää sisältöön

Opiskelu lukiossa

Lukio-opiskelu on teoreettisempaa kuin opiskelu peruskoulussa ja vaatii enemmän aikaa myös vapaa-ajalla. Siksi on tärkeää, että heti lukion alussa omaksutaan tehokas opiskelurutiini. Lukion työtavat ovat monipuolisia ja pääosin tuttuja jo peruskoulusta:  sekä opettajajohtoista luokkaopetusta että itsenäisesti etenevää opiskelua (flipped learning), luennointia, keskustelua sekä työskentelyä yksittäin ja ryhmissä sekä yhä useammin myös etäopiskelua. Peruskouluun verrattuna kasvaa erityisesti itsenäisen työskentelyn osuus. Tärkeää on halu oppia ja tahto kehittää opiskelutaitoja. 

Lukion oppitunneilla käytetään digitaalisia oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja, erikoisohjelmia, internetin aineistoa ja sosiaalisen median palveluja tiedonhankintaan ja työskentelyyn. Siksi jokaisella opiskelijalla on oltava oma kannettava tietokone mukana tunneilla. Opiskelijat käyttävät omaa kannettavaa tietokonetta myös ylioppilaskirjoituksissa ja kokeissa. 

Oppitunnit lukiossa ovat 75 minuutin pituisia. Tämä tarkoittaa sitä, että opintojakson tunteja on 3 kertaa viikossa eli päivän aikana on vähemmän eri aineita kuin yläkoulussa. 

Lukion opinnot jaetaan pakollisiin ja valinnaisiin opintojaksoihin. Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot ovat pääasiassa pakollisiin opintojaksoihin välittömästi liittyviä opintoja ja niitä on opiskeltava vähintään 20 opintopisteen verran. Ylioppilastutkinto pohjautuu sekä pakollisiin että valtakunnallisiin valinnaisiin opintojaksoihin, eli ne on hyvä käydä ennen yo-kokeisiin osallistumista. 

Opiskelija voi suorittaa lukion vähintään kahdessa, enintään neljässä vuodessa ilman poikkeuslupaa. Lukio antaa opiskelijalle mahdollisuuden tehdä yksilöllisiä ja joustavia valintoja. Ryhmänohjaajien, opinto-ohjaajien, opettajien ja muun henkilökunnan opastuksella nuori voi suunnitella oman etenemisensä ja aikataulunsa ja huomioida näin esimerkiksi harrastusten ja opiskelun yhteensovittamisen parhaalla mahdollisella tavalla. 

Lukiolaisen hyvinvointi

Lukio on yksi nuorten keskeisimpiä elämänalueita, jolla on kokonaisvaltaisuutensa vuoksi merkittävä vaikutus lukiolaisten hyvinvointiin. Lukiolaisten hyvinvoinnin ja jaksamisen tukena Gaudiassa on tarjolla opiskeluhyvinvoinnin palveluita, erityisopetusta ja muita oppimisen tukimuotoja.