Hyppää sisältöön

Wilma

Huoltajien Wilma-tunnukset

Huoltajat tekevät mahdollisimman pian koulujen alettua Wilma-tunnukset, joilla kirjaudutaan Wilmaan (ohjeet alla). Wilma-tunnusta ei saa luovuttaa opiskelijalle.

Wilman avulla alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja voi:

  • seurata opiskelijan opintoja ja opintomenestystä
  • tarkastella opiskelijan lukujärjestystä
  • seurata ja selvittää opiskelijan poissaoloja
  • anoa vapaata
  • lukea koulun tiedotteita
  • pitää yhteyttä opettajiin ja koulun henkilökuntaan

Huoltajan tunnukset ovat voimassa siihen  päivään asti, kunnes opiskelija täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeen opiskelija voi antaa huoltajalle luvan jatkaa poissaolojen selvittämistä ilmoittamalla kansliassa suostumuksensa. 18 vuotta täyttänyt voi selvittää itse poissaoloja. Wilma-tunnukseen liittyvissä asioissa voit kääntyä koulun kanslian puoleen.

Wilman huoltajatunnusten luonti

Wilma-tunnukset on mahdollista tehdä käyttäen suomi.fi -tunnistautumista tai tarvittaessa avainkoodin avulla.

Oikean opiskelijalajin lisäksi huoltajaroolien lisääminen suomi.fi -tunnistautumisen kautta vaatii, että opiskelijalla on järjestelmässä oikea henkilötunnus. Ilman suomalaista henkilötunnusta olevien opiskelijoiden huoltajille on annettava avainkoodi tunnusten luontia varten. Avainkoodi voidaan antaa myös niissä tapauksissa, ettei huoltaja pysty käyttämään suomi.fi -tunnistautumista. Huoltaja saa avainkoodin koulun kansliasta pyytämällä esimerkiksi sähköpostiin.

Ohjeet tunnusten luontiin: https://lahti.inschool.fi/news/8759 > Wilma-tunnuksen luonti Suomi.fi-valtuudet-palvelua käyttämällä (ei avainkoodia)

Connect -sivun osoite Lahden kaupungin osalta on https://lahti.inschool.fi/connect

Lisätietoa

Visma – Suomi.fi-valtuudet ja huoltajan tunnuksen luominen https://help.starsoft.fi/index9649.html?q=node/19975

Suomi.fi valtuudet https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/esittely