Hyppää sisältöön

Poissaoloselvitykset

Huol­ta­jal­la on Wil­ma-tun­nus, jon­ka avul­la hän pää­see tar­kas­te­le­maan opis­ke­li­jalle merkittyjä pois­sa­o­lo­ja ja sel­vit­tä­mään ne. Poissaolot tulee selvittää välittömästi päivän päätteeksi. Huoltaja selvittää opettajien merkitsemät poissaolot terveyssyyksi tai luvattomaksi poissaoloksi.

Huoltajan tulee selvittää/vahvistaa alaikäisen poissaolot Wilmassa siitä huolimatta, että nuoria opetetaan ilmoittamaan poissaoloistaan myös itse ryhmänohjaajalle.

Huoltaja ei voi myöntää opiskelijalle vapautusta opetuksesta. Ilman etukäteen anottua läsnäolovapautusta opiskelija voi olla pois opetuksesta ainoastaan terveyssyystä. Mahdolliset muut syyt (esim. force majeure) tulee ilmoittaa ryhmänohjaajalle, joka kuittaa muista syistä johtuvat poissaolot. Täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja sel­vit­tää itse pois­sa­o­lon­sa.

Jos pois­sa­o­lo­ja on run­saas­ti, pois­sa­o­lo­jen sel­vit­tä­mi­sek­si voidaan vaa­tia mui­ta sel­vi­tyk­siä, esim. lää­kä­rin­to­dis­tus. Yli 2 viik­koa kes­tä­väs­tä sai­raus­pois­sa­o­los­ta on toi­mi­tet­ta­va lää­kä­rin­to­dis­tus apulaisrehtorille.

Opin­to­jak­so (kurssi), joka si­säl­tää sel­vit­tä­mät­tö­miä tai lu­vat­to­mia pois­sa­o­lo­ja voi tuot­taa arvo­sa­nak­si K:n. K tarkoittaa, että opintojakso on keskeytynyt ja se on suoritettava kokonaan uudelleen.