Hyppää sisältöön

Musiikkilinjalla opiskelu

Musiikkilinjan pakollisia opintoja

Musiikkilinjan opiskelijan on suoritettava:

 • vähintään yksi valtakunnallisen musiikin pakollinen opintojakso (MU1)
 • musiikin erityistehtävän mukaisia opintoja vähintään 12 opintojaksoa (24 opintopistettä):
  • MUYO1-MUYO4 musiikkilinjan pakollisia opintojaksoja
  • vähintään kolme opintojaksoa yhteismusisointia produissa, kuorossa, orkesterissa tai musiikkiteatteriproduktiossa
  • vähintään kolme opintojaksoa musiikin pienryhmäopintoja
  • loput kaksi tai useampia voi valita erityistehtävän tai yleislinjan opintojaksoista

Musiikkilinjan opintojaksot

Lyhyet kuvaukset musiikkilinjan opintojaksoista.

 • Intro – Kaikki soimaan (MU1) 

  • Opiskelija laajentaa musiikintuntemustaan, tutustuu eri tapoihin toimia musiikin parissa ja saa positiivisia kokemuksia musiikista.  
  • Mahdollisuuksien mukaan konserttikäyntejä ja tutustumista muihin taide- ja kulttuuripalveluihin. 

  Taidemusiikki (MUYO1) 

  • Opiskelija syventää ja laajentaa taidemusiikin säveltäjien, tyylisuuntien ja musiikkikulttuurin tuntemustaan. Opintojakson voi korvata musiikkioppilaitosten yleisen musiikkitiedon kurssisuorituksella (MUPE4, opistotaso). 

  Kansojen musiikkia (MUYO2) 

  • Tutustumista eri kansojen ja etnisten ryhmien musiikkikulttuureihin

  Populaarimusiikki (MUYO3) 

  • Populaarimusiikin historia, yhteiskunnallisen merkitys ja musiikin osuus nuorisokulttuurin kehityksessä. Opintojaksolla opitaan tunnistamaan keskeisiä populaarimusiikin tyylejä, yhtyeitä ja musiikkia. 

  Näyttämömusiikki (MUYO4) 

  • Näyttämömusiikin aikakausien ja tyylien tuntemuksen syventäminen (musikaali, ooppera yms.). Mahdolliset vierailijat ja konserttikäynti.

  Jazz (MUYO5)

  Muusikon työkalupakki 1 (MUYO6)

  Muusikon työkalupakki 2 (MUYO7)

 • Yhtyelaulu 1-3 (MUPI 6-8)

  • Opiskelija tutustuu moniääniseen yhtyelauluun.  

  Yhtyesoitto 1-3 (MUPI 9-11)

  • Soitinyhtyeessä (esim. jousikvartetti tai kansanmusiikkiyhtye) soittaminen. Kokoonpano tai musiikkityyli voi olla mikä tahansa.  

  Bändit (MUPI)

  • Opiskelijat voivat perustaa bändejä/yhtyeitä oman mielenkiintonsa mukaan, esim. kansanmusiikki-, etno-, taidemusiikki-, rock-, proge– ja jazz – suuntautuneita bändejä sekä lauluyhtyeitä.
  • Osa bändiopintojaksoista on normaalisti lukujärjestyksessä, jolloin opetusta  3 X 75 min/viikko. Mahdollista vaikka joka jaksossa jos opiskelija niin haluaa.
  • Bändiopinnot mahdollisia myös laulunopetuksen tapaan 45 min/viikko muun oppiaineen päällä.

  Yhtyeillä ja bändeillä on esiintymisiä matineoissa, koulun konserteissa ja juhlissa ja esim. Lahden Jazztorilla ja Fringe -festivaalilla. 

 • Kuorotoiminta 1-12 (MUKO 1-12)

  • Opiskelijalla on mahdollisuus laulaa vuosittain kahdessa eri kuorokokoonpanossa, sekakuorossa ja tyttö- tai poikakuorossa (Tiirikka (naisäänet), Vastakaiku (miesäänet), Tiirismaan lukion kamarikuoro (sekakuoro).
  • Ohjelmisto koostuu pääsääntöisesti moniäänisestä a cappella -musiikista. Sen lisäksi voidaan harjoitella myös pienimuotoisia kuorolle ja orkesterille sävellettyjä teoksia ja säestyksellistä kuorolaulua.
  • Kuorotoiminnan tarkoituksena on syventyä henkilökohtaisella tasolla eri säveltäjien, kulttuurien ja aikakausien musiikkiin, kehittää hengitys- ja laulutekniikkaa sekä nuotinlukutaitoa. Kuorotoimintaan sisältyy myös kansainvälistä yhteistyötä.
  • Kuorot konsertoivat 2-3 kertaa lukuvuoden aikana, esiintyvät koulun ja kaupungin tilaisuuksissa sekä koulun ulkopuolella. 
  • Päätapahtuma joulukonsertti Sibeliustalossa, keväällä kuorokonsertti Ristinkirkossa tai Felix Krohn-salissa
  • Televisiointeja satunnaisesti, esim. Yleisradion Riemulaulut –televisiointeja ja Puolustusvoimien keikkoja
  • Teemme yhteistyötä mm. Lahden musiikkiluokkien (Lotilan ja Tiirismaan koulut) kanssa.   
  • Kuorotoimintaan pääsevät mukaan myös muut kuin musiikkilinjalaiset koelaulun kautta.  
  • Gaudiassa toimii myös jo valmistuneiden opiskelijoiden kamarikuoro Ursa Minor.    

 • Musiikkiteatteriproduktio 1- 10 (MUPR 1-10)

  • Lukio tuottaa musikaalin tai muun näyttämömusiikkiteoksen joka vuosi. Musikaaliin valitaan esiintyjät koe-esiintymisen kautta. 
  • Musikaaleihimme pääset tutustumaan oheisesta linkistä http://tipalanmusikaali.fi. 
   • 2021 Kaikki nuoret tyypit musiikkinäytelmä
   • 2019 Miten menestyä vaivatta liike-elämässä 
   • 2018 Viulunsoittaja katolla
   • 2017 Memory Scan (Lahden kaupungin lukioitten yhteistuotanto)
   • 2017 Mission Finland 
   • 2016 The Addams Family 

  Musiikkiproduktio 1-10 (MUPR 11-20)

  • Musiikkilinja tuottaa musikaalien ja kuorokonserttien lisäksi myös muita produktioita, esimerkiksi teemallisia konsertteja, kuten 
   • 2022 Tähtisumua Tipalasta -elokuvamusiikkikonsertti
   • 2015 Sibeliuksen 150 –vuotis juhlavuoden konsertti Sydämeni laulu yhteistyössä Sibeliustalon ja Lahden musiikkiluokkien kanssa 

  Lahden lukio Gaudian ensimmäinen musikaali Fame 2023

  Tähtisumua Tipalasta elokuvakonsertti 2022
 • Orkesteri 1- 10 (MUKO 13-22)

  • Gaudian orkesteriin voivat osallistua kaikki orkesterisoittimia soittavat lukiolaiset.
  • Ohjelmisto sovitetaan soittajiston mukaan niin että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua toimintaan tasonsa mukaisesti.
  • Orkesteri toteuttaa omia produktioita, esiintyy koulun tilaisuuksissa ja konserteissa esim. keväällä 2022 elokuvamusiikkikonsertti. Lisäksi orkesteri säestää vanhojen tanssit ja on keskeinen tekijä koulun musikaalien toteutuksessa.
 • Soitonopetus 1-2 (MUPI 1-2)

  • Opiskelijoiden on mahdollista saada vapaan säestyksen opetusta pienryhmissä 45min/vko.
  • Muu soitonopetus järjestetään koulupäivän yhteyteen Lahden konservatorion ja Lahden musiikkiopiston Soitan koulussa -yhteistyöhankkeen kautta. Opetus on maksullista.  Tutustu tarkemmin: http://www.soitankoulussa.fi/ 

  Vapaa säestys 1-2 (MUPI 3-4)

  Sävellyspaja 1 (MUPI 5)

 • Esitystekniikka 1- 6 (MUTE 1-6)

  • Opiskellaan yleisötapahtumissa käytettävän audiovisuaalisen tekniikan rakentamista, käyttöä ja esityksen miksausta koulun tapahtumissa esim. juhlat, konsertit, musikaalit, bändi-illat ja laulumatineat.  

  Äänitys ja miksaus 1-2  (MUTE 7-8)

  • Opiskelija tutustuu äänittämisen perusteisiin ja tallennetun äänimateriaalin miksaukseen ja editointiin.  
  • Koulussa on oma studio, jossa on mahdollista äänittää bändin kanssa.

  Nuotinnus ja sovittaminen 1-2 (MUTE 9-10)

  • Opetellaan käyttämään nuotinnusohjelmia käytännönläheisten sovitustehtävien kautta. 

 • Laulun perusteet 1- 3 (MULA 1-3)

  • Laulamisen tekniikka, eri laulutyylit ja tietoa laulamisesta, esiintymisestä ja yhteismusisoinnista. 

  Lauluvalmennus 1-2 (MULA 4-5)

  • Opiskelija tutustuu oman ääni-instrumenttinsa mahdollisuuksiin ja opiskelee solistista laulua. 
  Kuva: Sonja Siikanen
 • Musiikin lukiodiplomi (LD)

  • Opintojakson keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin.
  • Musiikin lukiodiplomin suorittamisen pohjana ovat kahdeksan opintopisteen laajuiset musiikin
   lukio-opinnot.
  • Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto.
  • Musiikin lukiodiplomi tehdään yleensä viimeisenä opiskeluvuonna.
  • OPH:n ohjeet: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/musiikin-lukiodiplomi