Hyppää sisältöön

Kuvataidelinjan Erasmus-hanke: Skills and competences Through creativity and Art, in the context of biodiversity challenges

Me ajattelemme, että taiteellisen toiminnan ja luovuuden kautta voidaan lisätä tietoisuutta ilmasto- ja ympäristöasioista. Haluamme hyödyntää taiteen ja luovuuden keinoja ympäristöuhkien torjumisessa ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä

#CREATIVITY #SUSTAINABILITY #EMPLOYABILITY #ACTIVE CITIZENSHIP

 

Gaudian kuvataidelinjan Eramus-hankkeessa ”Skills and competences Through creativity and Art, in the context of biodiversity challenges”, pyritään kehittämään taiteellisia metodeja käsitellä ympäristö-ja ilmastoasioita. Projektissa on mukana kolme lukiota Suomesta, Espanjasta ja Kreikasta. Lisäksi mukana on kuvataitelijoita ja luovan alan organisaatioita sekä ilmastoasioiden ammattilaisia. Yhteistyössä suunnitellaan lukiolaisille toteutettava työpajaviikko, jonka tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden taitoja ja osaamista aktiivisessa kansalaisuudessa ja ympäristöhaasteiden edessä. Yhteisen tapaamisen jälkeen koulut jakavat aiheen käsittelyä omassa kotimaassaan.