Hyppää sisältöön

Arviointiperusteet

Diploma Programmen arviointi tapahtuu asteikolla 1 – 7 eli arvosana seitsemän on maksimi kustakin aineesta. Näin maksimipistemäärä kuudesta suoritetusta aineesta on 42 pistettä. Tämän lisäksi Theory of Knowledge-kurssista sekä Extended Essaysta saa maksimissaan yhteensä 3 lisäpistettä, jolloin lopullinen kokonaispistemäärä voi olla 45. Näiden 3 lisäpisteen jakautuminen näkyy alla olevasta linkistä.  Opettajat suorittavat arviointia koko 2-vuotisen Piploma Programmen ajan ja siten opiskelija näkee ennakkoarvosanasta (predicted grade) sen hetkisen tasonsa kussakin aineessa.

IB-tutkinto tulee suorittaa 3 vuodessa mukaan lukien preparatory-vuoden.

Mock-kokeet

IB-linjan kenraaliharjoitusta Final-kokeita varten kutsutaan Mock-kokeiksi, jotka järjestetään 2. diploma programme-vuoden maaliskuussa, heti hiihtoloman jälkeen. Mockit kestävät 7 – 8 päivää, jolloin opiskelijat tekevät opiskeltavien aineidensa kirjalliset kokeet samalla tavalla kuin toukokuussa varsinaisena Final Exam-kuukautena. Mock-kokeiden jälkeen opiskelijat saavat kustakin aineestaan varsinaisen IB:lle lähetettävän ennakkoarvosanan (predicted grade).

 

Arviointi koostuu sisäisestä arvioinnista (Internal Assessment) ja ulkoisesta arvioinnista (external assessment). Internal assessment tarkoittaa kahden DP-vuoden aikana tehtyjä töitä ja niiden osuus loppuarvosanasta on 20% – 50%. Jäljelle jäävä osuus on external assessmenttiä, joka koostuu esimerkiksi loppukokeiden (Finals) suorituksista.

Diplomin saamiseksi valmistumisvaiheessa on opiskelijan kokonaispistemäärän oltava vähintään 24 pistettä ja HL- aineista tulee yhteispistemäärän olla vähintään 12. Myös Extended Essay, Theory Of Knowledge-kurssi sekä CAS-projekti tulee olla hyväksytysti suoritettu. Yksityiskohtaisempi muu valmistumiskriteeristö löytyy tästä linkistä.

Palautuspäivämäärät ja määräajat

Sovituista määräajoista (deadlines) tulee pitää kiinni. Kaikissa ib-aineissa kurssitöiden palautuksiin liittyvät sekä draft version ja final version palautuspäivämäärät. Mikäli opiskelija ei palauta kurssityötään kommentoitavaksi (draft version) määräaikaan mennessä, ei opiskelija voi enää parannella työtä ja opettaja arvioi kyseinen version final versiona.

Plagiointi ja muu vilppi

Jos opiskelijan todetaan syyllistyneen vilppiin koulutyössään, käsitellään se rehtorin, ryhmänohjaajan ja opiskelijan kesken. Riippuen vilpin vakavuudesta, voidaan ao. kurssityö hylätä tai jopa loppuarvosanaan johtava arviointikomponentti, jolloin opiskelija ei valmistu seuraavan loppukoesession jälkeen vaan valmistuminen lykkääntyy.