Hyppää sisältöön

Final-kokeet ja valmistuminen

IB-linjan opiskelija valmistuu kolmen vuoden opintojen jälkeen. Pre-vuoden jälkeinen opiskeluvuosi on IB1 ja viimeinen vuosi on IB2, joka huipentuu toukokuun aikana IB-loppukokeisiin (Finals). IB2:n aikana opiskelijat tekevät myös lähes kaikki aineidensa loppuarvosanoihin vaikuttavat päättötyöt. Varsinainen opiskelu päättyy aina IB2-vuoden 4. jakson päättöviikon lopussa, jonka jälkeen on lukuloma.

Lukio-opintojen maksuttomuus koskee myös IB-lukiota.

Noin kolme viikkoa kestävät loppukokeet tehdään valvotusti siten, että koepäivä koostuu aamupäivän ja iltapäivän koesessiosta. Opiskelijalla voi olla jompi kumpi näistä tai kummatkin. Kokeet kirjoitetaan käsin.

Kokeiden tulokset sekä tieto valmistumisesta lähetetään koululle aina iltapäivällä 5. heinäkuuta ja opiskelijat pääsevät salasanoilla IB:n tulospalveluun seuraavana päivänä. IB-koordinaattori kuitenkin lähettää tulokset kullekin kandidaatille jo 5. heinäkuuta.

Final-kokeiden uusiminen

Mikäli kandidaatti ei syystä tai toisesta yllä diplomiin Final-kokeiden jälkeen, voi minkä tahansa aineen uusia seuraavassa uusintakoesessiossa, joka pidetään aina marraskuun alussa. Valmistunut opiskelija voi myös halutessaan osallistua uusintasessioon halutessaan korottaa arvosanaa. Uusintaan voi osallistua myös myöhemmissä Final-koesessioissa. Korotuskertojen määrää ei ole rajattu. Uusinnasta on ilmoitettava ib-koordinaattorille meilitse 25. heinäkuuta mennessä final-tulosten julkistamisen jälkeen. Jos kokelas ei saa diplomia, on ensimmäinen uusimiskerta maksuton. Pelkkä arvosanan korottaminen on aina maksullista.

May 2024 Final Examination-aikataulu: