Hyppää sisältöön

Gaudian IB-aineet

IB-lukion oppiaineet on jaettu kuuteen ryhmään. Opiskelija tulee valita yksi oppiaine ryhmistä 1-5. Kuudennen aineen voi valita ryhmästä 6  tai vaihtoehtoisesti ryhmästä 3 tai 4. Gaudiassa ovat tarjolla seuraavat ib-aineet:

Gaudian IB-aineet

  • Ryhmä 1, äidinkieli: suomi A, englanti A tai opiskelijan oma äidinkieli osittain itsenäisesti opiskeltuna, vain SL
  • Ryhmä 2, vieraat kielet: englanti B ja aloittava espanja, vain SL (Muita lyhyitä kieliä kuten saksa, ranska tai venäjä voi opiskella lukujärjestyksen sallimissa puitteissa kansallisella puolella.)
  • Ryhmä 3, humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset aineet: historia, taloustieto (Economics), ympäristötiede (Environmental Systems and Societies)
  • Ryhmä 4, kokeelliset tieteet: biologia, kemia, fysiikka, ympäristötiede
  • Ryhmä 5, matematiikka
  • Ryhmä 6, taiteet ja valinnaisaineet: kuvataide TAI jokin muu aine ryhmästä 3 tai 4

IB-aineet jaetaan HL (higher level) ja SL (standard level) oppimääriin. SL aine sisältää vähintään 150 opetustuntia ja HL vähintään 240 tuntia. Oppilaan tulee valita 3 HL ainetta ja 3 SL ainetta. Myös seitsemäs aine on mahdollinen mutta ylimääräisen aineen valintaa kannattaa tarkasti harkita, koska valmistuminen kuudellakin aineella menestyksekkäästi edellyttää huomattavaa työmäärää. Kaikille pakollisia valintoja ovat äidinkieli ryhmästä 1 ja joko englanti A tai BJokin matematiikan taso ryhmästä 5 tulee myös valita. Kaikkien suomalaisessa peruskoulussa äidinkielen oppimäärän suorittaneiden on ib:llä opiskeltava äidinkieltään eli Finnish A literaturea. Jos valitsee sekä suomen että englannin 1. ryhmästä, ei 2. ryhmästä tarvitse välttämättä tehdä valintaa.  Esimerkiksi journalistiikan tai kirjallisuuden jatko-opintoja harkitseva voi tehdä 3 kielen ainepaketin, jossa on myös Spanish ab initio. Lääketieteen alalle aikovat valitsevat tyypillisesti kaikki 3 science-ainetta eli biologian, fysiikan ja kemian. Silloin ei tarvitse tehdä valintaa 3. ryhmästä. Pakolliset valinnat voivat olla joko HL tai SL tasoisia. IB-ainevalinnat tehdään tyypillisesti Pre-vuoden helmi- ja maaliskuun aikana.

Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa jo valitun ib-aineen johonkin toiseen, on tästä sovittava välittömästi ao. aineenopettajien sekä ib-koordinaattorin kanssa. Ainevaihdokseen tulee olla pätevä syy ja vain opettajien hyväksyntä mahdollistaa vaihdoksen. Ainevaihdos tulee tehdä 1. DP-vuoden 2. jakson alkuun mennessä.

Varsinaisten oppiaineiden lisäksi kaikki IB-opiskelijat suorittavat IB-lukion ydinopinnot. Ne koostuvat kolmesta eri osakokonaisuudesta:

  • Laaja tutkielma (extended essay) jostain IB-oppiaineesta, tutkielman laajuus on maksimissaan 4000 sanaa ja sen laatimisessa noudatetaan akateemisia tutkimus- ja kirjoitustapoja.
  • Tietoteorian kurssi (theory of knowledge), jossa tutkitaan tiedon luonnetta eri tieteenaloilla sekä harjoitetaan kriittistä ajattelua.
  • Kansalaistoiminta (CAS), jossa opiskelijat osallistuvat vapaaehtoistyöhön, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, luovaan toimintaan ja liikuntaan. CAS-projektit sisältävät tyypillisesti  myös koulun ulkopuolista toimintaa.

IB:n itsenäisissä työtavoissa korostuu esimerkiksi lähdeviittausten tärkeys. Tässä linkissä on tarkempaa tietoa opiskelun yleissäännöistä, suoritusvaatimuksista ja periaatteista sekä sanktioista koskien esimerkiksi plagiointia.

Tässä vielä alkuperäiskielellä Gaudian ainevalikoima:

Group 1 : Finnish literature HL/SL, English Lang. and Lit. HL/SL, self-taught language (only SL)

Group 2: English B HL/SL, Spanish ab initio (only SL)

Group 3: History HL/SL, Economics HL/SL, Environmental Systems and Societes (ESS) HL/SL

Group 4: Biology HL/SL, Chemistry HL/SL, Physics HL/SL , ESS HL/SL

Group 5: Mathematics: applications and interpretation or  analysis and approaches HL/SL

Group 6: Visual Arts HL/SL(or another subject from group 3 or 4)