Hyppää sisältöön

Ydinopinnot eli Extended Essay, CAS ja ToK

Varsinaisten oppiaineiden lisäksi kaikki IB-opiskelijat suorittavat IB-lukion ydinopinnot. Ne koostuvat kolmesta eri osakokonaisuudesta:

  • Laaja tutkielma (extended essay) jostain IB-oppiaineesta, tutkielman laajuus on maksimissaan 4000 sanaa ja sen laatimisessa noudatetaan akateemisia tutkimus- ja kirjoitustapoja. Extended Essayn valmistelu aloitetaan jo 1. diploma programme -vuoden keväällä ja varsinainen kirjoitusprosessi alkaa kesälomalla. EE:n ohjaajana toimii sen aineen opettaja, josta essee tehdään.
  • Tietoteorian kurssi (theory of knowledge), jolla tutkitaan tiedon luonnetta eri tieteenaloilla sekä harjoitetaan kriittistä ajattelua.
  • Kansalaistoimintaprojekti (CAS: Creativity; Activity, Service), jossa opiskelijat osallistuvat vapaaehtoistyöhön, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, luovaan toimintaan ja liikuntaan. CAS-projektit sisältävät tyypillisesti  koulun ulkopuolista toimintaa.

IB:n itsenäisissä työtavoissa korostuu esimerkiksi lähdeviittausten tärkeys. Tässä linkissä on tarkempaa tietoa opiskelun yleissäännöistä, suoritusvaatimuksista ja periaatteista sekä sanktioista koskien esimerkiksi plagiointia.