Hyppää sisältöön

Valmistava vuosi eli Preparatory Year

Varsinainen IB-lukio kestää kaksi vuotta (Diploma Programme). Ennen Diploma Programmea linjalle hyväksytyt suorittavat vuoden verran ns. preparatory year-opintoja (Pre-year), jolloin opiskellaan normaalilukion 1. vuoden aineita, mutta opetus tapahtuu,  äidinkieltä ja ruotsia lukuun ottamatta, englanniksi. IB-linjan opiskelija siis valmistuu kolmen vuoden opintojen jälkeen. Pre-vuoden jälkeinen opiskeluvuosi on IB1 ja viimeinen vuosi on IB2, joka huipentuu toukokuun aikana IB-loppukokeisiin (Finals). IB2:n aikana oppilaat tekevät myös lähes kaikki aineidensa loppuarvosanoihin vaikuttavat päättötyöt. Lukio-opintojen maksuttomuus koskee myös IB-lukiota.

Pre-vuonna opiskellaan samoja oppiaineita kuin yleislinjalla. Tämän jälkeen Diploma Programmessa (IB1 & IB2) opiskellaan siís vain kuutta varsinaista oppiainetta tai maksimissaan seitsemää. IB-lukio on myös yleissivistävä, joten äidinkieli, matematiikka ja englannin kieli ovat kaikille pakollisia oppiaineita. Niiden lisäksi opiskelija valitsee yhden luonnontieteellisen oppiaineen ja yhden humanistisen oppiaineen sekä yhden valinnaisaineen. Valinnaisaine voi olla kuvataidetta, ylimääräinen kieli tai jokin humanistinen tai luonnontieteellinen oppiaine. Varsinaisten oppiaineiden lisäksi IB-opiskelija suorittaa yhteisen tietoteorian kurssin, laatii laajan tutkielman sekä toteuttaa itseään luovan toiminnan ja kansalaisaktiivisuuden alalla CAS-ohjelman puitteissa.

Kolmessa oppiaineessa suoritetaan standardioppimäärä ja kolmessa laaja oppimäärä. Standardioppimäärä on n. 150 opetustuntia,  mikä ajallisesti vastaa suunnilleen kuutta kansallisen lukion kurssia. Laaja oppimäärä on n. 240 opetustuntia, mikä ajankäytön kannalta vastaa suunnilleen yhdeksää kansallisen lukion kurssia. Yksioikoista vertailua on kuitenkin syytä välttää, sillä IB-sisällöt ovat erilaiset kuin tavallisen suomalaisen lukion sisällöt, ja lisäksi IB-lukiossa tehdään melko paljon aikaa vieviä kirjallisia töitä. Jotta opiskelija voidaan siirtää suoraan Pre-vuodelta IB1:lle, sovelletaan suorituskriteeristöä. Kunkin opiskelijan valitseman HL-aineen kurssien keskiarvon tulee Pre-vuoden lopussa olla vähintään 8,0 ja SL-aineen 7,0. Matematiikassa ja Englanti A:ssa on poikkeava vaatimustaso. HL-matematiikan valinneilla tulee matematiikan kurssien keskiarvo olla 9,0, Analysis SL-matematiikkaan tarvitaan 7,5 ja Applications SL-matematiikkaan 6.0. English A lang. & lit. valinta vaatii keskiarvon 8,5.

Vain arvosanan 4 voi uusia pre-vuonna. Hyväksyttyä arvosanaa ei voi korottaa uusintakokeessa.

Ylläolevan arvosanakriteeristön lisäksi opiskelijan tulee pre-vuoden aikana osoittaa vastuunottokykynsä opiskeluissaan , jotta siirtyminen IB1-vuodelle voi toteutua.

Jos suunnittelee vaihto-opiskeluvuotta tulee vaihdon tapahtua heti pre-vuoden jälkeen.

IB-opiskeluvuoden, mukaan lukien preparatory-vuosi, voi uusia ainoastaan erityistapauksessa. Edellytyksenä on riittävät yllä mainitut arvosanat valituissa HL ja SL-aineissa sekä asianmukaiset lääkärintodistukset uusimisen välttämättömyydestä.

Diploma Programmessa (IB1 ja IB2-vuodet) kukin IB-aine arvostellaan asteikolla 1-7.