Hyppää sisältöön

Hyvinvointi

Gaudia on 2020-luvun lukio, jossa tiedostetaan, että hyvinvointi vaikuttaa oppimiseen ja oppiminen hyvinvointiin.

Olemme suunnitelleet ja kehittäneet tiloja ja toimintatapoja, joilla pyritään tukemaan opiskelijan jokapäiväistä hyvinvointia.

Gaudian henkilöstö näkee opiskelijan hyvinvoinnin tukemisen keskeiseksi työtehtäväkseen. Siksi ideoimme, luomme ja rohkeasti kokeilemme erilaisia tapoja tukea hyvinvointia. Sekä suunnittelu että toteutus tapahtuvat tietenkin yhdessä päähenkilömme eli opiskelijoiden kanssa.

Gaudian ensimmäisenä lukuvuotena 2022-2023 hyvinvoinnin tukemiseksi on kehitetty seuraavaa:

 • Kerran kuussa kokoontuva yhteisöllisen opiskeluhuollon ryhmä
 • Hyvinvointitiimi (2 opettajaa sekä 3 opiskelijaa), jonka tehtävänä on nopeasti jalkauttaa saatuja ideoita hyvinvoinnin tukemiseksi
 • Jokaisen vuositason edustajiston kokoontuminen apulaisrehtorin ja kuraattorin kanssa kerran lukukaudessa keskustelemaan opiskeluun ja hyvinvointiin vaikuttavista asioista opiskelijan näkökulmasta
 • Ryhmänohjaustunneilla käsitellään oppimaan oppimisen ja hyvinvointiosaamisen taitoja joka periodissa
 • Opiskeluhuollon henkilöstön (terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi) matalan kynnyksen walk in -juttupaja kerran viikossa
 • Rentoutumistuokiot hyvinvointiopettajan johdolla
 • Laaja Liikkuva lukio- toiminta: työskentelyn tauottamista sekä liikkuvaa työskentelyä oppitunneilla, välituntiaktiviteetteja, tapahtumia, LiLu-tutorit
 • Opiskelijoiden rentotumistila käytössä joogakeinuineen (syksyn yo-kirjoitusten ja remontin valmistumisen jälkeen)
 • Aktiviteettitunteja, jolloin tavallisen oppitunnin sijasta yhteistä toimintaa pienryhmissä tai oman ohjausryhmän kanssa

Koska hyvät oppimiskokemukset ja opiskelijoiden huomioiminen yksilöinä ja yksilöllisine tarpeineen vaikuttavat opiskelijan hyvinvointiin, olemme Gaudiassa panostaneet myös oppimisen tukeen. Katso lisää Erityisopetus ja oppimisen tuki -sivuilta.

Erityisopetus ja oppimisen tuki

Opiskeluhuollon henkilökunta, tehtävät ja yhteystiedot


 • Kuraattorilta voit hakea tukea opiskelukykyä kuormittaviin asioihin. Voit saada tukea ja ohjausta sosiaalisissa ja psyykkisissä haasteissa, kuten elämän muutos- ja kriisitilanteissa sekä ihmissuhdeongelmissa. Olet tervetullut keskustelemaan myös, jos itsenäistyminen ja taloudelliset asiat mietityttävät. Kuraattorin pääasiallisimmat työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä opiskelijan huoltajiin ja myös ohjaa muiden palvelujen piiriin. Tapaamiset ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

  Kuraattoriin voit olla yhteydessä esimerkiksi kun

  • omassa opiskeluarjessasi on pulmia tai asioita, jotka mietityttävät
  • kaipaat tukea ja vahvistusta mielesi hyvinvointiin
  • on vaikeuksia kotona, ristiriitoja vanhempien tai sisarusten kanssa
  • kaverisuhteet tai parisuhde haastaa
  • on ulkopuolinen tai yksinäinen olo
  • tarvitset tietoa asumiseen ja toimeentuloon liittyvissä asioissa
  • haluat kuuntelijaa ja aikuisen tukea.

  Voit varata ajan Gaudian kuraattoreille Miia Heinoselle ja Linda Uddille Wilman Henkilökunta-kohdasta tai puhelimitse/tekstiviestillä.

  Kuraattori Miia p. 044 416 4194 (ohjausryhmät A-H, R)

  Vastaava kuraattori Linda p. 050 383 6509 (ohjausryhmät IB-Q)

  Kuraattorit löydät 2. kerroksesta T-rakennuksesta.

 • Lukioterveydenhoitajien vastaanotot toimivat ajanvarauksella Kaupunginsairaalassa.

  Terveydenhoitajien puhelinaika on arkisin klo 8 – 9.

  Jätä tarvittaessa soittopyyntö.

  Voit laittaa omalle terveydenhoitajallesi viestejä myös Wilman kautta.

  • Riitta Tommola A-E, O, P, KU, 19S (p. 044 416 3081)
  • Sari Mielonen IB-linja, F-J, MU, N, Q, 19T (p. 044 416 3116)
  • Nina Kuisma R (p. 044 416 3119)
 • Lahden lukio Gaudian psykologilta voit hakea apua jaksamiseen ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Tuki on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta. Tarpeen mukaan psykologi voi ohjata jatkotutkimuksiin tai muiden palveluiden piiriin.

  Psykologi tarjoaa tukea näissä asioissa

  • Opiskeluvaikeudet (oppiminen, motivaatio)
  • Tunne-elämään liittyvät asiat (esim. stressi, uupumus, masentuneisuus, ahdistuneisuus, opiskelua haittaava jännitys)
  • Kuormittavat elämäntilanteet / kriisit

  Psykologi Riina Hattusen vastaanotto on Gaudiassa T-osassa, 2. kerros(p. 044 0187221).

  Voit varata ajan Wilman Henkilökunta-kohdasta.