Hyppää sisältöön

Opiskelijatoiminta

Gaudian opiskelijatoiminnan suunnittelu sai alkunsa keväällä 2022, kun entiset kannaslaiset ja tiirismaalaiset miettivät, millaiseksi uuden lukion toimintakulttuuri halutaan rakentaa.

Uudet hallitukset ovat tästä jatkaneet säilyttämällä joitakin vanhoja perinteitä kuten puolivälinpullat ja toisaalta luoneet uusia tulevaisuuden perinteitä. Yksi hyvä esimerkki uusista perinteistä nyt keväällä 2024 toista kertaa järjestettävä Pyhä Jysäys Sibeliustalolla. Uusia tapahtumia ideoidaan joka lukuvuosi: toiset jäävät elämään pidemmäksi aikaa ja toiset ovat kertaluonteisia.

Opiskelijakunnan hallitus

Kaikki Gaudian opiskelijat kuuluvat lukion opiskelijakuntaan.

Opiskelijakuntaa edustaa opiskelijakunnan hallitus (OPKH), joka valitaan lukuvuosittain ehdolle asettuvista ehdokkaista. Opiskelijakunnan hallitukseen valitaan toimihenkilöiksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, viestintävastaava sekä kokouksittain kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja varapöytäkirjantarkastaja. Puheenjohtajavaaliin osallistuvat kaikki lukion opiskelijat. Muiden tehtävien osalta hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan. Opiskelijakunnan ohjaavina opettajina toimivat Hanna Alhonmäki ja Jussi Juurikka. 

Opiskelijakunnan hallitus nimeää edustajat, jotka voidaan kutsua opettajainkokouksiin ja erilaisten työryhmien tai tiimien kokouksiin käyttämään opiskelijoiden ääntä. Hallitus järjestää myös opiskelijoiden näköisiä tapahtumia, kuten pukeutumisviikkoja, vappuriehoja, opiskelijoiden ja opettajien yhteisiä leikkimielisiä kisoja tai haastematseja. Opiskelijakunnan hallitus on päättänyt tehdä myös hyväntekeväisyyttä eri muodoissa (kummilapsi, kummieläin, erilaiset lahjoitukset). Gaudian OPKH:ta kuvaavat siis erinomaisesti adjektiivit aktiivinen, aikaansaava ja idearikas!

Pääset kurkistamaan OPKH:n arkeen seuraamalla heidän Instagram-tiliään: gaudia_opkh.

Tutortoiminta

Gaudiassa on koulutettuja tutoropiskelijoita, jotka ohjaavat ja opastavat varsinkin aloittavia lukiolaisia opiskeluun liittyvissä asioissa. Tutorit järjestävät ryhmäyttävää toimintaa uusille opiskelijoille lukiotaipaleen alussa ja esittelevät Gaudiaa lukio-opinnoista kiinnostuneille yhdeksäsluokkalaisille. Tutorina toimimisesta saa 2 op ja tutorhaku tapahtuu kunkin lukuvuoden 4. periodin aikana. Tutorit koulutetaan keväällä ja aktiivinen toimintakausi kestää alkusyksystä tammikuulle. Opiskelijalla on mahdollisuus toimia tutorina kaksikin kautta. Kysy lisää tutorohjaajilta Ulpulta ja Hannalta. 

Liikuntatutorit puolestaan ideoivat ja toteuttavat erilaisia aktivoivia tapahtumia lukiolaisten opiskelupäivien lomaan: välituntihaasteita, lajikokeiluja, teemapäiviä jne. Liikuntatutoreita ohjaavat Gaudian Liikkuva opiskelu –hankkeen vastuuopettajat Eveliina, Laura, Kirsi, Janni ja Jussi. Lisää liikkuvasta opiskelusta pääset lukemaan Liikkuva opiskelu -sivustolta. Uusia liikuntatutoreita haetaan mukaan toimintaan vuosittain ja aktiivisesta tutorina toimimisesta on mahdollisuus saada 1-2 op. 

Hyvinvointitutoreiden tavoitteena on lisätä Gaudian opiskelijoiden jaksamista ja yhteisöllisyyden tunnetta ideoimalla tiloja ja tapahtumia opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi, esim. kahvituksien ja Lepäämön kautta. Tavoitteiden saavuttamiseen pyritään käytmään kestävästi koulun resursseja. Toiminnasta voi saada 2 op (IB-opiskelijat CAS-pisteitä). Hyvinvointitutoriksi voi hakea läpi vuoden.