Hyppää sisältöön

YO-tutkinto

Uudessa tutkintorakenteessa ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet. Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Uudistus koskee kokelaita, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran suorittamaan ylioppilastutkinnon kokeita.  Lue lisää Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivulta kohdasta Tutkinnon rakenne.

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa kerralla tai enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Tutkintoja järjestetään kahdesti vuodessa: keväällä ja syksyllä. Opiskelija voi aloittaa ylioppilaskirjoitukset joko keväällä tai syksyllä. Kevään kokeisiin ilmoittaudutaan Wilman kautta marraskuussa ja syksyn kokeisiin toukokuussa. Ilmoittautumisesta tiedotetaan tarkemmin Wilmassa ja Lahden lukio Gaudian verkkosivulla. Ilmoittautuminen ja ainevalinta ovat sitovia. Kevään kokeisiin voivat osallistua sellaiset opiskelijat, jotka saavat opiskelluiksi osallistumiseen oikeuttavat vähintään pakolliset opintojaksot ennen penkkareita. Syksyn kokeisiin saa osallistua, jos tarvittavat opintojaksot on opiskeltu edellisen lukuvuoden loppuun mennessä tai rehtorin kanssa erikseen sopimalla viimeistään syksyn 1. periodin aikana. Rehtori pitää kokelaille ennen syksyn ja kevään yo-tutkintokertoja infon, jossa käydään läpi ylioppilastutkinnon käytännön toimeenpano ja ohjeet. Tiedote infosta julkaistaan Lahden lukio Gaudian verkkosivulla. Lisäksi kokelaan on tärkeää tutustua ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuun osoitteessa www.ylioppilastutkinto.fi. Siellä on mm. Koekohtaisia määräyksiä ja ohjeita sekä Tiedote kokelaalle.

Arviointi

Ylioppilastutkinnon kokeiden arvosanat:

laudatur (L) = 10

eximia cum laude approbatur (E) = 9

magna cum laude approbatur (M) = 8

cum laude approbatur (C) = 7

lubenter approbatur (B) = 6

approbatur (A) = 5

improbatur (I)= hylätty