Hyppää sisältöön

Opintojen suunnittelu

Hyvä tietää lukio-opinnoista

Lukion opiskelija vastaa opiskelustaan ja suunnitelmansa toteuttamisesta itse. Opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja aineenopettajat ovat opiskelun ohjaajia ja tukijoita. Ohjausta ja opiskeluohjeita annetaan opinto-ohjauksen ja muiden aineiden oppitunneilla, sekä ro-tuokioissa. Opiskelusuunnitelmasi on 3 vuotta, mutta voit perustellusti pidentää sitä 3½ tai 4 vuoteen oman opinto-ohjaajasi kanssa.

Lukion työ päättyy päättötodistuksen saamiseen sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Päättötodistuksen saaminen edellyttää lukion oppimäärän suorittamista (150 op), ylioppilastutkinto edellyttää hyväksytyn arvosanan saamista ylioppilastutkinnon pakollisissa kokeissa. Ylioppilastutkintotodistuksen saa, kun lukion päättöarvioinnin edellytykset ovat täyttyneet. Sen sijaan lukion päättötodistuksen saaminen ei ole riippuvainen ylioppilastutkinnosta.

Opintojen suunnittelu ja valinnat

Lukio-opintojen sujuva suorittaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja valintojen tekemistä. Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet jaksoittaiseen työjärjestykseen lisääntyvät lukio-opintojen edetessä. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskellaan pääasiassa pakollisia aineita oman ohjausryhmän kanssa, seuraavina vuosina valinnaisuutta on enemmän. Valinnaisten syventävien ja soveltavien opintojaksojen myötä opiskelija suuntaa kohti tulevaisuutta: ylioppilastutkintoa ja jatko-opintoja.

Opiskelijakohtaista suunnittelua ohjaavat lukion oppimäärään ja yo-tutkintoon liittyvät määräykset sekä opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet. Opinto-ohjelmaan ja yo-tutkintoon kannattaa valita niitä aineita, jotka motivoivat eniten. Sisäisen motivaation löytyminen opiskeluun takaa hyvän tuloksen ja vie eteenpäin kohti henkilökohtaisia tavoitteita.

Opiskelijan opinto-ohjelma perustuu lukiolle hyväksyttyyn opetusministeriön tuntijakoon. Opintotarjottimesta ilmenevät lukuvuoden aikana tarjolla olevat opintojaksot. Tuntikiertokaavion mukaan valitut opintojaksot sijoittuvat opiskelupäivän ja -viikon eri tunneille. Opintojen suunnittelulomakkeen avulla opiskelija valitsee Wilman opintotarjottimelta keväällä seuraavan lukuvuoden opintojaksonsa. Wilman kautta valintoja voi tehdä myös Lahden lyseosta.

Opintojaksoista, niiden suoritusjärjestyksestä ja sisällöistä saa tietoa alla olevista ainekohtaisista esittelyistä.

 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  ÄI1, ÄI3+7, ÄI4, ÄI2+6, ÄI5, ÄI8, ÄI10, ÄI11
  Valinnainen valtakunnallinen opintojakso ÄI9 sekä koulun omat valinnaiset 2. tai 3. opintovuonna 
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: 

  yo-koe 3. opintovuoden syksyllä 

  Oppiaine kirjoitetaan poikkeuksetta aikaisintaan 3. opintovuoden keväällä. 
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: 

  yo-koe 3. opintovuoden keväällä 

  1.vuosi: ÄI1, ÄI3+7, ÄI4 

  2.vuosi: ÄI2+6, ÄI5, ÄI8 

  3.vuosi: ÄI10, ÄI11 

  Lisäksi valinnaiset yleensä 2. tai 3. opintovuonna. 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op
  Harjoitellaan kirjoittamaan, tulkitsemaan ja arvioimaan erilaisia tekstejä ja niiden rakenteita ja ilmaisutapoja. Harjoitellaan luku- ja kirjoitustaidon vastauksen kirjoittamista.
  Arviointi: numeroarviointi

  ÄI3+7 Vuorovaikutus 1 & Vuorovaikutus 2, 2 op
  Harjoitellaan ryhmä- ja yksilöviestinnän taitoja, kuten ryhmäkeskustelua ja puheenvuoron pitämistä. Analysoidaan vuorovaikutustilanteita.
  Arviointi: numeroarviointi

  ÄI4 Kirjallisuus 1, 2 op
  Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin ja tehdään kirjallisuuden tehtäviä.  Harjoitellaan analysoimaan ja tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä.
  Arviointi: numeroarviointi

  ÄI2+6 Kieli- ja tekstitietoisuus & Kirjoittaminen 1, 2 op
  Tarkastellaan kieltä sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä ja vallan välineenä. Tutkitaan kielen rakenteita sekä tutustutaan kielipolitiikkaan ja kieli-ideologioihin. Harjoitellaan erityisesti kirjoitustaidon vastauksen kirjoittamisprosessia.
  Arviointi: numeroarviointi

  ÄI5 Tekstien tulkinta 1, 2 op
  Tutustutaan kielellä vaikuttamisen keinoihin esimerkiksi mielipiteen ilmaisemisessa. Tuotetaan ja analysoidaan vaikuttavia tekstejä.
  Arviointi: numeroarviointi

  ÄI8 Kirjallisuus 2, 2 op
  Tutustutaan eri tyylikausien Suomen kirjallisuuteen ja maailmankirjallisuuteen. Tutkitaan ja analysoidaan kirjallisuutta esimerkiksi ihmiskuvan, identiteetin, maailmankuvan sekä arvo- ja aatemaailman muutosten näkökulmasta. 
  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
   

  ÄI9 Vuorovaikutus 3, 2 op
  Harjoitellaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Käydään ryhmäkeskusteluja ja pidetään puheenvuoroja. Tutustutaan valtakunnalliseen lukion puheviestinnän päättökokeeseen (Puhvi). Analysoidaan vuorovaikutustilanteita.
  Arviointi: numeroarviointi 

   

  ÄI10 Kirjoittaminen 2, 2 op 

  Kertausopintojakso äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeen kirjoitustaidon koetta varten. Kerrataan kirjoittamisen prosessia ja tärkeitä kirjoitustaidon vastauksen kirjoittamisen taitoja, kuten aiheen rajaamista, tekstin jäsentelyä ja aineistoon viittaamisen käytänteitä. Kirjoitetaan kirjoitustaidon vastauksia.
  Arviointi: numeroarviointi

  ÄI11 Tekstien tulkinta 2, 2 op
  Kertausopintojakso äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeen lukutaidon koetta varten. Kerrataan lukutaidon kokeen vastaustekniikkaa, eri tekstilajien piirteitä ja tekstien analysoimista. Kirjoitetaan lukutaidon vastauksia. Opintojakson koe on preliminäärikoe.
  Arviointi: numeroarviointi
   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  ÄI10.o Luova kirjoittaminen, 2 op
  Pidätkö kirjoittamisesta tai haluatko kehittyä kirjoittajana? Opintojaksolla tutustutaan sanataiteen tuottamiseen ja kirjalliseen itseilmaisuun ja tehdään luovan kirjoittamisen harjoituksia esimerkiksi eri genreissä. Omat tekstit koostetaan portfolioksi.
  Arviointi: suoritusmerkintä

  ÄI11.o Kirjallisuusdiplomi, 2 op
  Tämä omaan tahtiin suoritettava opintojakso on sinulle, joka pidät lukemisesta! Opintojaksolla luetaan kaunokirjallisia teoksia erillisen ohjeen mukaan.
  Arviointi: suoritusmerkintä

  ÄI12.o Median maailmassa, 2 op
  Opintojaksolla tutustutaan eri medioihin ja tuotetaan omia tekstejä tavoitteena julkaista niitä myös koulun ulkopuolella. Tehdään mahdollisesti vierailuja mediayhtiöihin.
  Arviointi: suoritusmerkintä

  ÄI13.o Kielen ja tekstin huolto, 2 op
  Kerrataan kielenhuollon asioita. Tehdään monipuolisesti erilaisia kielenhuollon tehtäviä ja kirjoitetaan muutama oma teksti. Opintojakso on erityisesti ylioppilaskirjoituksia varten hyvää kertausta kielen asioista.
  Arviointi: suoritusmerkintä

  ÄI14.o Kirjallisuutta syventämään, 2 op
  Syvennetään kirjallisuuden tuntemusta lukemalla kirjallisuuden teoksia, joista keskustellaan ja kirjoitetaan. Harjoitellaan myös lukukokemuksen, miljöön tai rakenteen erittelyä ja tulkintaa sekä syvennetään kirjallisuuskäsitteiden tuntemusta.
  Arviointi: suoritusmerkintä

  ÄI15.o Kieliopin ja kirjoittamisen perusteiden kertaus, 2 op
  Tällä 1. vuosikurssin opiskelijoille tarkoitetulla opintojaksolla vahvistetaan jo peruskoulussa opittuja taitoja ja harjoitellaan lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opinnoissa tarvittavia taitoja. Kerrataan kielen ja kirjoittamisen perusasioita, kuten kielenhuoltoa ja kirjoitelman kirjoittamista.  

  Arviointi: suoritusmerkintä 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Äidinkieli ja kirjallisuus on pakollinen kirjoitettava oppiaine, jonka taitoja tarvitaan kaikkialla jatko-opinnoissa ja työelämässä.  
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  S21, S23+7, S24, S22+6, S25, S28, S29, S210, S211
   
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä  Oppiaine kirjoitetaan aikaisintaan 3. opintovuoden keväällä. 

   

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: S21, S23+7, S24 

  2.vuosi: S22+6, S25, S28 

  3.vuosi: S29, S210, S211 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  S21 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op 

  Harjoitellaan lukiotasoisten tekstien lukemista ja aineiston pohjalta kirjoittamista sekä kuuntelemista. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  S23+7 Vuorovaikutus 1 & Vuorovaikutus 2, 2 op 

  Harjoitellaan ryhmä- ja yksilöviestinnän taitoja, kuten ryhmäkeskustelua ja puheenvuoron pitämistä. Analysoidaan vuorovaikutustilanteita. 

  Arviointi: numeroarviointi
   

  S24 Kirjallisuus 1, 2 op 

  Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin ja tehdään kirjallisuuteen liittyviä tehtäviä. Harjoitellaan analysoimaan ja tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  S22+6 Kieli- ja tekstitietoisuus & Kirjoittaminen 1, 2 op 

  Tarkastellaan kieltä eri näkökulmista. Tutkitaan kielen rakenteita. Harjoitellaan kirjoittamisprosessia. 

  Arviointi: numeroarviointi
   

  S25 Tekstien tulkinta 1, 2 op 

  Tutustutaan kielellä vaikuttamisen keinoihin esimerkiksi mielipiteen ilmaisemisessa. Tuotetaan ja analysoidaan vaikuttavia tekstejä. 

   Arviointi: numeroarviointi
   

  S28 Kirjallisuus 2, 2 op 

  Tutustutaan eri tyylikausien Suomen kirjallisuuteen ja maailmankirjallisuuteen. Tutkitaan ja analysoidaan kirjallisuutta. 

   Arviointi: numeroarviointi
   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  S29 Vuorovaikutus 2, 2 op 

  Kertausopintojakso ylioppilaskoetta varten. Kerrataan erityisesti kuuntelemista.  

  Arviointi: numeroarviointi
   

  S210 Kirjoittaminen 2, 2 op 

  Kertausopintojakso ylioppilaskoetta varten. Kerrataan kirjoittamisen prosessia ja tärkeitä kirjoittamisen taitoja, kuten aiheen rajaamista, tekstin jäsentelyä ja aineistoon viittaamisen käytänteitä.  

  Arviointi: numeroarviointi
   

  S211 Tekstien tulkinta 2, 2 op 

  Kertausopintojakso ylioppilaskoetta varten. Kerrataan erityisesti lukutaidon ja kuuntelun vastaustekniikkaa, eri tekstilajien piirteitä ja tekstien analysoimista. Opintojakson koe on preliminäärikoe. 

  Arviointi: numeroarviointi
   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

  Tavoitteelliset opiskelijat voivat valita myös äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaisia opintojaksoja. Valinnoista kannattaa keskustella S2-opettajan kanssa. 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Suomi toisena kielenä on pakollinen kirjoitettava aine ylioppilastutkinnossa. Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito on tärkeää kaikilla jatko-opintoaloilla. 
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  Pakolliset opintojaksot RUA01-06 suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä (erityistapauksissa poikkeukset mahdollisia). Tukikurssin RUA09o voi suorittaa opintojen alkupuolella (yhdessä B-ruotsin RUB111 kanssa) ja syventävät abivuonna. 
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä  Jokaista opintojaksoa on tarjolla vain kerran lukuvuoden aikana, joten vaihtoehtoista suoritusjärjestystä ei ole. Pääsääntöisesti A-ruotsi kirjoitetaan 3. opintovuoden keväällä.  
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: RUA01+02, RUA03 

  2.vuosi: RUA04, RUA05, RUA06 

  3.vuosi: RUA07, RUA08, RUA11, RUA10 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  RUA01 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen 1 op 

  RUA02 Ruotsin kieli ja vuorovaikutusosaaminen 3 op 

  Kerrataan ruotsin kielen perusrakenteita ja vahvistetaan vuorovaikutus- ja ymmärtämistaitoja, esim. teemoista vapaa-aika, koulu ja perhe. 

  Aloitetaan kieliprofiilin laatiminen. 

  Arviointi: numeroarviointi RUA01+02 opintojakson päättyessä 

   

  RUA03 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä 2 op 

  Perehdytään suomenruotsalaisiin, ruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin. Harjoitellaan kertomaan ja kirjoittamaan itselle tärkeistä kulttuuriaiheista sekä reflektoimaan omaa oppimista.
  Arviointi: numeroarviointi 

   

  RUA04 Ruotsin kieli vaikuttamisen välineenä 2 op 

  Kehitetään kielitaitoa yhteiskunnallisten teemojen kautta. Harjoitellaan taitoa ilmaista mielipiteitä ja argumentoida tiedon perusteella. Erilaisten tekstien ja tietolähteiden kriittinen tarkastelu ja tekstin tuottaminen aktiivisena vaikuttajana. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  RUA05 Kestävä tulevaisuus ja tiede 2 op 

  Opintojakson teemoina kestävä tulevaisuus ja tiede. Syvennetään tiedonhankinnan ja tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen taitoja. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  RUA06 Ruotsin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä 2 op 

  Opintojakso käsittelee jatko-opintoja, työelämää, elämänhallintaa ja tulevaisuuden suunnitelmia tavoitteena tutustua mahdollisuuksiin opiskella ruotsin kielellä sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Harjoitellaan työelämälle tärkeitä suullisia vuorovaikutustilanteita ja kirjallisia tuotoksia sekä pohditaan jatko-opintoja sekä urasuunnitelmia.  

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  RUA07 Ympäristö ja kestävä elämäntapa 2 op 

  Syvennetään ruotsin kielen taitoa globaalien ympäristökysymysten ja kestävän elintavan teemojen kautta. Laajennetaan kielellistä ilmaisua niin kirjallisesti kuin suullisesti ratkaisukeskeisen vaikuttamisen keinoin. Opintojakso valmentaa tehokkaasti yo-kokeeseen teemasanaston kautta. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  RUA08 Viesti ja vaikuta puhuen 2 op 

  Opintojaksolla keskitytään suullisen kielitaidon harjaannuttamiseen. Suullinen tuottaminen ja vuorovaikutus, neuvottelutaidot ja keskustelustrategiat ovat keskiössä. Opintojaksolla pidetään puhe ja suullinen esitelmä. Sanastoa laajennetaan ja vahvistetaan. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  RUA09 Tukea ja kertausta 2 op 

  Tuki- ja kertausopintojakso 1. vuoden opiskelijoille, mikäli ensimmäisten opintojaksojen suorittaminen ja läpipääsy oli vaikeaa. Keskeisten rakenteiden ja perussanaston selkeä kertaus ja tuki, myös oppimisen tekniikoissa ja oppimismotivaation puutteessa.  

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  RUA10 Kohti ylioppilaskirjoituksia 2 op 

  Opintojakso on ylioppilaskokeeseen valmistava. Opintojaksolla vahvistetaan sanaston hallintaa, hiotaan kirjallista ilmaisua ja harjoitellaan monipuolisesti ylioppilaskokeessa olevia erilaisia tehtävätyyppejä: kuullun- ja tekstin ymmärtämistä ja rakennetta. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  RUA11 Kieliopin kertaus (abiturienteille) 2 op 

  Opintojaksossa kerrataan ja harjoitellaan ruotsin kielioppia ylioppilaskirjoituksia varten.  

  Arviointi: suoritusmerkintä 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Oppiaineen taitoja tarvitaan lähes kaikkialla sekä jatko-opinnoissa että työelämässä. Ruotsin kielen taito on etu työmarkkinoilla, varsinkin palvelualoilla ja valtion virkoihin hakiessa. 
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  Pakolliset opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Tukikurssin RUB111 voi suorittaa opintojen alkupuolella ja RUB112 toisena opiskeluvuonna. 
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä  1.vuosi: RUB11+RUB12, RUB13 

  2.vuosi: RUB14, RUB15, (RUB16), RUB17 

  3.vuosi: (RUB16), RUB17(2. vuoden keväällä tai 3. vuoden syksyllä), RUB18, RUB19 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: RUB11+RUB12, (RUB13) 

  2.vuosi: RUB13, RUB14, RUB15, (RUB16 – voi käydä myös 3. vuoden syksyllä) 

  3.vuosi: (RUB16), RUB17, RUB18, RUB19 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

  RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op 

  RUB12 Ruotsin kieli arjessani, 3 op 

  Perehdytään omiin vahvuuksiin ja yksilöllisiin tavoitteisiin ruotsin kielen käyttäjänä, opitaan oppimaan ja työskentelemään tavoitteellisesti. Tavoitteena on vahvistaa tietoisuutta ruotsin kielestä omassa arjessa ja yhteiskunnassa, esim. teemoista vapaa-aika ja perhe. Kerrataan ja vahvistetaan ruotsin kielen perusrakenteita. Vahvistetaan vuorovaikutus- ja ymmärtämistaitoja. 

  Aloitetaan kieliprofiilin laatiminen. 

  Arviointi: numeroarviointi RUB11-2 opintojakson päättyessä. 

   

  RUB13 Kulttuuri ja mediat, 2 op 

  Perehdytään suomenruotsalaisiin, ruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin. Opitaan lukemaan ruotsinkielisiä medioita ja käsittelemään ajankohtaisia aiheita ruotsiksi.  

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  RUB14 Ympäristömme, 2 op 

  Tutustutaan kulttuurien moninaisuuteen, erilaisiin elinympäristöihin ja yhteiskunnallisiin aiheisiin nuorten näkökulmasta. Vahvistetaan monilukutaitoa ja harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisua erilaisissa oppimisympäristöissä. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  RUB15 Opiskelu- ja työelämä, 2 op 

  Opintojakso käsittelee jatko-opintoja, työelämää, elämänhallintaa ja tulevaisuuden suunnitelmia tavoitteena tutustua mahdollisuuksiin opiskella ruotsin kielellä sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Opintojakso rohkaisee käyttämään ruotsin kieltä erilaisissa yllä mainittujen teemojen mukaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan jatko-opintoja sekä urasuunnitelmia. Arviointi: numeroarviointi 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op 

  Opintojaksolla keskitytään suullisen kielitaidon harjaannuttamiseen. Vahvistetaan suullista tuottamista ja vuorovaikutusta arkisissa puhetilanteissa. Opintojaksolla pidetään suullinen esitelmä. Sanastoa laajennetaan ja vahvistetaan. 

  Arviointi: numeroarviointi 

  Suullinen koe: numeroarviointi 

   

  RUB17 Kestävä elämäntapa, 2 op 

  Opintojakson aihepiirejä ovat kestävä kehitys ja elämäntapa, eettisyys ja vastuullisuus somen käytössä ja sananvapaus. Syvennetään pakollisten moduulien teemojen käsittelyä näistä näkökulmista. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  RUB111o Tukea ja kertausta 1, 2 op 

  Tuki- ja kertausopintojakso 1. vuoden opiskelijoille, mikäli ensimmäisten opintojaksojen suorittaminen ja läpipääsy oli vaikeaa. Keskeisten rakenteiden ja perussanaston selkeä kertaus ja tuki, myös oppimisen tekniikoissa ja oppimismotivaation puutteessa.  

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  RUB112o Tukea ja kertausta 2, 2 op 

  Tuki- ja kertausopintojakso 2. vuoden opiskelijoille, mikäli edellisten opintojaksojen suorittaminen ja läpipääsy ei onnistunut tai oli vaikeaa. Vahvistetaan ja kerrataan jo opeteltuja kielioppirakenteita, sekä perussanastoa, ja harjoitellaan oppimisen tekniikoita. Vahvistetaan oppimismotivaatiota.  

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  RUB18o Kohti ylioppilaskirjoituksia, 2 op 

  Ylioppilaskokeeseen valmentava opintojakso, jossa harjoitellaan ja syvennetään sanaston osaamista, kaikkia yo-kokeen osa-alueita, sekä tutustutaan yo-koetehtäviin ja vastaustekniikoihin. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  RUB19o Kieliopin kertaus abiturienteille, 2 op 

  Kerrataan ja harjoitellaan ruotsin kielioppia ylioppilaskoetta varten. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Oppiaineen taitoja tarvitaan lähes kaikkialla sekä jatko-opinnoissa että työelämässä. Ruotsin kielen taito on etu työmarkkinoilla, varsinkin palvelualoilla ja valtion virkoihin hakiessa. 
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  ENA01 + ENA02, ENA03, ENA04, ENA05, ENA06 suoritetaan numerojärjestyksessä 

  Valinnaiset valtakunnalliset opintojaksot ENA07 JA ENA08 joko 2. tai 3. opintovuonna sekä muut koulun omat valinnaiset 3. opintovuonna, tuen opintojaksot niille kohdistettuina vuosina (ENA11o, ENA12o, ENA13o) 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä  1.vuosi: ENA01 + ENA02, ENA03 sekä valinnainen tuki ENA11o 

  2.vuosi: ENA04, ENA05, ENA06 sekä valinnainen ENA07 ja/tai ENA08 4. tai 5. periodissa, sekä valinnainen tuki ENA12o 

  3.vuosi: ENA09 (ylioppilaskirjoituksiin valmentava) 1. periodissa 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: ENA01 + ENA02, ENA03 sekä valinnainen tuki ENA11o 

  2.vuosi: ENA04, ENA05, ENA06 sekä valinnainen tuki ENA12o 

  3.vuosi: ENA09 sekä muut valinnaiset opintojaksot 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  ENA01 + ENA02 Englanti, minä ja maailma, 1+3 op 

  Harjoitetaan ja tutustutaan omiin vahvuuksiin ja yksilöllisiin tavoitteisiin englannin kielen käyttäjänä, opitaan oppimaan ja työskentelemään tavoitteellisesti, harjoitetaan englannin kielen perusrakenteita nuorelle läheisten aiheiden kautta, kuten vapaa-aika ja perhe. Vahvistetaan vuorovaikutus-, ymmärtämis- ja kirjoitustaitoja. Aloitetaan kieliprofiilin laatiminen. 

  Arviointi: numeroarviointi ENA2 opintojakson päättyessä 

   

  ENA03 Englannin kieli ja kulttuuri luovan toiminnan välineenä, 2 op 

  Vahvistetaan ilmaisua englannin kielellä taiteen ja kulttuurin teemojen kautta. Luovan kirjoittamisen ja suullisen kielitaidon vahvistaminen sekä oppimisen ja työskentelyn reflektointi, saatetaan lukea englanninkielinen kirjallinen teos. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  ENA04 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op 

  Kehitetään kielitaitoa yhteiskunnallisten teemojen kautta. Argumentointitaitojen ja kansalaisvaikuttamisen keinojen harjoittelu, erilaisten tekstien ja tietolähteiden kriittinen tarkastelu ja tekstin tuottaminen aktiivisena vaikuttajana. Oman työskentelyn reflektointi ja oppimisen osallisuus.  

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  ENA05 Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op 

  Teemoina kestävä tulevaisuus ja tiede, joiden aihepiirien mukaisia tuotoksia harjoitetaan kirjallisesti ja suullisesti. Tieteellisen raportin tuottaminen sekä kestävän tulevaisuuden ja innovaatioiden teemojen syventäminen, sekä pieni tutkielma. Oman tiedonhankinnan harjoittaminen, sekä oman työskentelyn reflektointi ja lisääntyvä itseohjautuminen. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  ENA06 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op 

  Kielitaidon yhä syvempi kehittäminen jatko-opinto- ja urasuunnitelmien tarpeita varten. Työelämälle tärkeiden suullisten vuorovaikutustilanteiden ja kirjallisten tuotosten laatiminen, kuten Personal Statement ja CV. Oman työskentelyn reflektointi.  

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  ENA07 Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op 

  Syvennetään englannin kielen taitoa globaalien ympäristökysymysten ja kestävän elintavan teemojen kautta. Laajennetaan kielellistä ilmaisua niin kirjallisesti kuin suullisesti ratkaisukeskeisen vaikuttamisen keinoin. Opintojakso valmentaa tehokkaasti yo-kokeeseen teemasanaston kautta. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op 

  Opintojakso keskittyy suullisen kielitaidon harjaannuttamiseen. Suullinen tuottaminen ja vuorovaikutus, neuvottelutaidot ja keskustelustrategiat, puheen ja suullisen esitelmän pitäminen ovat keskiössä. Sanastoteemojen laajennusta. 

  Arviointi: numeroarviointi 

  Suullinen koe: numeroarviointi  

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  ENA09 Kohti ylioppilaskirjoituksia, 2 op 

  Ylioppilaskokeeseen valmentava opintojakso, jossa harjoitellaan ja syvennetään kaikkia yo-kokeen osa-alueita, sekä tutustutaan yo-koetehtäviin ja vastaustekniikoihin. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  ENA10 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen, 2 op 

  Opintojakso syventää ja harjaannuttaa yo-kokeeseen ja edistyneen kielitaidon kehittämiseen. Sanavaraston tehokas laajennus yhteiskunnallisten aiheteemojen kautta; ihmisoikeudet, tasa-arvokysymykset, humanitääriset järjestöt ja eläinoikeudet. Kirjoitustaitojen ja luetun ymmärtämistaitojen syventäminen. Oman pienehkön tutkielman laadinta. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  ENA11o Tukea ja kertausta 1, 2 op 

  Tuki- ja kertausopintojakso 1. vuoden opiskelijoille, mikäli ensimmäisten opintojaksojen suorittaminen ja läpipääsy ei onnistunut tai oli vaikeaa. Keskeisten rakenteiden ja perussanaston selkeä kertaus ja tuki, myös oppimisen tekniikoissa ja oppimismotivaation puutteessa.  

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  ENA12o Tukea ja kertausta 2, 2 op 

  Tuki- ja kertausopintojakso 2. vuoden opiskelijoille, mikäli edellisten opintojaksojen suorittaminen ja läpipääsy ei onnistunut tai oli vaikeaa. Vahvistetaan ja kerrataan jo opeteltuja kielioppirakenteita, sekä perussanastoa, ja opetellaan luetun- ja kuullun ymmärtämistehtävien hallintaa ja tekniikoita. Vahvistetaan oppimismotivaatiota.  

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  ENA13o Tukea ja kertausta 3, 2 op 

  Tuki- ja kertausopintojakso 3. vuoden opiskelijoille, joita lähestyvä yo-koe jännittää, ja läpipääsy tuntuu epävarmalta, ja aiemmat opintojaksot ovat menneet hipoen tai ei ollenkaan läpi. Vahvistetaan jo opittuja taitoja ja kerrataan olennaisia rakenteita ja vahvistetaan sanastoa sekä kirjoittamistaitoa, sekä itseluottamusta.  

  Arviointi: suoritusmerkintä 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Englannin kielen opiskelu 

  Monet yliopiston sekä ammattikorkeakoulun sekä tekniikan opintoalat käyttävät materiaalinaan englannin kielistä kirjallisuutta ja tutkimusta 

  Tutkimuksen ja tieteen kieli on useimmiten englanti, joten lähes kaikilla jatko-opintoaloilla on tärkeää, lähes pakollista, osata ymmärtää ja tuottaa sujuvasti englantia 

 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  VEA01+VEA02, VEA03, VEA04, VEA06, VEA07 numerointijärjestyksessä. 

  Keskustelukurssia VEA08 saa ottaa joko 2.opiskeluvuonna tai abivuonna. 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä (suositus)  1.vuosi: VEA01+VEA02, VEA03 

  2.vuosi: VEA04, VEA05, VEA06, VEA08 

  3.vuosi: VEA07 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: VEA01+VEA02, VEA03 

  2.vuosi: VEA04, VEA05, VEA06, (VEA08) 

  3.vuosi: VEA07, VEA08 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  VEA01+VEA02 Venäjä, minä ja maailma, 1+3 op 

  Harjoitetaan ja tutustutaan omiin vahvuuksiin ja yksilöllisiin tavoitteisiin venäjän kielen käyttäjänä, opitaan oppimaan ja työskentelemään tavoitteellisesti, harjoitetaan venäjän kielen perusrakenteita nuorelle läheisten aiheiden kautta, kuten vapaa-aika ja perhe. Vahvistetaan vuorovaikutus-, ymmärtämis- ja kirjoitustaitoja. 

  Arviointi: numeroarviointi VEA02-opintojakson päättyessä 

   

  VEA03 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op 

  Vahvistetaan ilmaisua venäjän kielellä taiteen ja kulttuurin teemojen kautta. Luovan kirjoittamisen ja suullisen kielitaidon vahvistaminen sekä oppimisen ja työskentelyn reflektointi.  

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  VEA04 Kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op 

  Kehitetään kielitaitoa yhteiskunnallisten teemojen kautta.  

  Argumentointitaitojen ja kansalaisvaikuttamisen keinojen harjoittelu, erilaisten tekstien ja tietolähteiden kriittinen tarkastelu ja tekstin tuottaminen aktiivisena vaikuttajana. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  VEA05 Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op 

  Teemoina kestävä kehitys ja tiede, joiden aihepiirien mukaisia tuotoksia harjoitetaan kirjallisesti ja suullisesti. Tieteellisen raportin tuottaminen sekä kestävän tulevaisuuden ja innovaatioiden teemojen syventäminen, sekä pieni tutkielma. Oman tiedonhankinnan harjoittaminen, sekä oman työskentelyn reflektointi ja lisääntyvä itseohjaaminen. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  VEA06 Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op 

  Kielitaidon yhä syvempi kehittäminen jatko-opinto- ja urasuunnitelmien tarpeita varten. Työelämälle tärkeiden suullisten vuorovaikutustilanteiden ja kirjallisten tuotosten, kuten työpaikkahakemuksen ja CV:n laatiminen. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  VEA07 Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op 

  Syvennetään kielitaitoa globaalien ympäristökysymysten ja kestävän kehityksen teemojen kautta. Laajennetaan kielellistä ilmaisua niin kirjallisesti kuin suullisesti ratkaisukeskeisten vaikuttamisen keinoin. Opintojakso valmentaa yo-kokeeseen erilaisin keinoin. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  VEA08 Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op 

  Opintojakso keskittyy suullisen kielitaidon harjaannuttamiseen. Suullinen tuottaminen ja vuorovaikutus, neuvottelutaidot ja keskustelustrategiat, puheen ja suullisen esitelmän pitäminen ovat keskiössä. Sanastoteemojen laajennusta. 

  Arviointi: numeroarviointi 

  Suullinen koe: numeroarviointi 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Kielentutkimus ja –opettaminen, kaupalliset alat, diplomatia, turismiin ja matkustamiseen liittyvät alat. 
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  Opintojaksot VEB31-38 suoritetaan numerojärjestyksessä 
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä  1.vuosi: VEB31, VEB32 ja VEB33 

  2.vuosi: VEB34, VEB35, VEB36 ja VEB37 

  3.vuosi: VEB38 ensimmäisessä periodissa 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: VEB31, VEB32 ja VEB33 

  2.vuosi: VEB34, VEB35, VEB36 ja VEB37 

  3.vuosi: VEB38 ensimmäisessä periodissa. Yo-koe suositellaan tehtäväksi jo syksyn kirjoituksissa. 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  VEB31 Tutustu ja ihastu venäjän kieleen, 2 op 

  Opintojaksolla tutustutaan kyrillisiin kirjaimiin ja harjoitellaan niiden lukemista ja kirjoittamista. Tutustutaan kielen perusrakenteisiin ja sanastoon sekä harjoitellaan perusviestintätilanteita. Kielen hahmottamista aiemmin opittujen kielten avulla. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  VEB32 Venäjää arjessa, 2 op 

  Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat oman lähipiirin ja arjen kuvailu, sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa sekä tavanomaiset asiointitilanteet. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  VEB33 Venäjää vapaa-aikana ja lomalla, 2 op 

  Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset sekä koulusanasto. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  VEB34 Elämää Venäjällä ja Suomessa, 2 op 

  Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta, arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailu. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  VEB35 Hyvinvointia ja perhe-elämää venäjäksi, 2 op 

  Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat hyvinvointi ja terveys sekä eri elämänvaiheet. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  VEB36 Venäläistä kulttuuria, 2 op 

  Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat eri kulttuuriaiheet kieli- ja kulttuurialueelta sekä muut ajankohtaiset kulttuuriaiheet. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  VEB37 Opiskelua ja työelämää venäjäksi, 2 op 

  Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä. Lisäksi puhutaan tulevaisuudensuunnitelmista. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  VEB38 Muuttuva maailma, 2 op 

  Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat ajankohtaiset aiheet, kohdekieliset mediat sekä lähdekritiikki. Lisäksi valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen.  

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Kielen tutkimus ja opettaminen, kaupalliset alat, diplomatia, turismiin ja matkustamiseen liittyvät alat 
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  Opintojaksot SAB31-9 suoritetaan numerojärjestyksessä. 
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä  Tätä vaihtoehtoa ei Gaudiassa ole, mutta osittain itsenäisen ja normikurssin yhdistelmiä on toteutettu yksilöllisesti kussakin tapauksissa, jos on taitoa tehdä opintojaksot nopeammassa tahdissa. 
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: SAB31, SAB32, SAB33 

  2.vuosi: SAB34, SAB35, SAB36 

  3.vuosi: SAB37, SAB38, SAB39 Kohti ylioppilaskirjoituksia 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  SAB31 Tutustu ja ihastu saksan kieleen, 2 op 

  Moduulin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa uuden kielen suhteen aiemmin opiskelemiinsa tai osaamiinsa kieliin sekä hyödyntää omaa kielellistä repertuaariaan, löytää itselleen sopivia keinoja oppia ja opiskella kieltä, hahmottaa kohdekielen aseman maailmassa, pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1 tavoitteiden mukaisesti. Sisällöt: rutiininomaiset viestintätilanteet, keskeisimmät viestintästrategiat, tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset. 

  Arviointi: numeroarviointi 

    

  SAB32 Saksaa arjessa, 2 op 

  Moduulin tavoitteena on, että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1–A1.2 tavoitteiden mukaisesti. Sisällöt: oman lähipiirin ja arjen kuvailu sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  SAB33 Saksaa vapaa-aikana ja lomalla, 2 op  

  Moduulin tavoitteena on, että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.2 tavoitteiden mukaisesti. Sisällöt: sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset, koulu. 

  Arviointi: numeroarviointi 

    

  SAB34 Elämää Saksassa ja Suomessa, 2 op 

  Moduulin tavoitteena on, että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3 tavoitteiden mukaisesti. Sisällöt: kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit, Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta, arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  SAB35 Hyvinvointia ja elämää nyt ja tulevaisuudessa, 2 op   

  Moduulin tavoitteena on, että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3–A2.1 tavoitteiden mukaisesti. Sisällöt: hyvinvointi ja terveys, eri elämänvaiheet. 

  Arviointi: numeroarviointi 

    

  SAB36 Kulttuuria saksaksi, 2 op  

  Moduulin tavoitteena on, että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti. Sisällöt: eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta, ajankohtaiset kulttuuriaiheet, luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella 

  Arviointi: numeroarviointi 

    

  SAB37 Opiskelua ja työelämää saksaksi, 2 op  

  Moduulin tavoitteena on, että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti. Sisällöt: opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä, tulevaisuudensuunnitelmat (mahdollinen yritysvierailu). 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  SAB38 Muuttuva maailma saksaksi, 2 op  

  Moduulin tavoitteena on, että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti. Sisällöt: ajankohtaiset aiheet, kohdekieliset mediat, lähdekritiikki. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  SAB29 Kohti ylioppilaskirjoituksia, 2 op  

  Moduulin tavoitteena on kerrata aiemmilla kursseilla opittuja asioita ja valmistautua ylioppilaskirjoituksiin. Keskeiset sisällöt: Kieliopin kertausta, kuuntelu- ja tekstinymmärtämiskokeiden sekä kirjoitelmien harjoittelua. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Kieliopinnot (opettaja/kääntäminen/kielentutkimus), historian/yhteiskunnallisten aineiden / kaupan alan / tekniikan / ravintola-alan / luovan alan opinnot, melkein mikä vain – monipuolinen kielitaito mahdollistaa perehtymisen aiheeseen kuin aiheeseen syvällisemmin. 
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  Opintojaksot RAB31 – RAB39 suoritetaan numerojärjestyksessä. 

  Jos on opiskellut ranskaa B2-kielenä peruskoulussa, opinnot voi aloittaa moduulista RAB33. 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä  1.vuosi: RAB31, RAB32, RAB33 

  2.vuosi: RAB34, RAB35, RAB36 

  3.vuosi: RAB37  

  Muita opintojaksoja ei ehdi käydä, jos osallistuu yo-kokeeseen 3. vuoden syksyllä. 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: RAB31, RAB32, RAB33 

  2.vuosi: RAB34, RAB35, RAB36 

  3.vuosi: RAB37, RAB38, RAB39 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  RAB31 Tutustu ja ihastu ranskan kieleen, 2 op 

  Kielen perusrakenteisiin ja sanastoon tutustumista, perusviestintätilanteiden harjoittelua. Kielen hahmottamista aiemmin opittujen kielten avulla. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  RAB32 Ranskaa arjessa, 2 op 

  Oman lähipiirin ja arjen kuvailu, kielen rakenteiden ja sanaston syventämistä, tavallisten viestintätilanteiden harjoittelua. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  RAB33 Ranskaa vapaa-aikana ja lomalla, 2 op 

  Harjoitellaan edelleen tavanomaisia asiointitilanteita, opiskellaan mm. harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyvää sanastoa, vahvistetaan rakenteita. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  RAB34 Elämää Ranskassa ja Suomessa, 2 op 

  Tutustutaan ranskankielisiin maihin ja kulttuureihin maailmassa, opitaan kertomaan omasta kotimaasta kohdekielellä.  

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  RAB35 Hyvinvointia ja perhe-elämää ranskaksi, 2 op 

  Opitaan ilmaisemaan omia mielipiteitä kohdekielellä, opintojakson aiheita hyvinvointi ja terveys sekä eri elämänvaiheet. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  RAB36 Ranskalaista kulttuuria, 2 op 

  Tutustutaan ranskankielisen maailman ajankohtaisiin ja perinteisempiin kulttuuriaiheisiin (musiikki, elokuvat, kuvataide jne). Laaditaan pieni esitys itse valittavasta aiheesta. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  RAB37 Opiskelua ja työelämää ranskaksi, 2 op 

  Aiheina lukio-opiskelu Suomessa ja Ranskassa, jatko-opinnot sekä tulevaisuuden suunnitelmat. Pohditaan mahdollisuuksia opiskella tai työskennellä ranskan kielellä. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  RAB38 Muuttuva maailma, 2 op 

  Ajankohtaiset aiheet, mm. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä ympäristön suojelu. Vahvistetaan tekstinymmärtämistaitoja sekä kirjoitusviestintää. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  RAB39 Kohti ylioppilaskirjoituksia, 2 op 

  Kieliopin kertausta, kuuntelu- ja tekstinymmärtämiskokeiden sekä kirjoitelmien harjoittelua. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä   
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  Moduulit suoritetaan numerojärjestyksessä.  

  Jos haluaa kirjoittaa espanjan, opinnot pitää aloittaa jo 1. vuonna. Espanjan voi aloittaa toisenakin vuonna mutta silloin ei ehdi suorittaa kaikkia moduuleita.  

  Jos on opiskellut espanjaa B2-kielenä peruskoulussa, opinnot voi aloittaa moduulista EAB33. 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä   Espanja kannattaa kirjoittaa vasta sitten kun kaikki 9 moduulia on suoritettu. Mikäli suunnittelee kirjoittavansa aineen kolmannen vuoden syksyllä, kannattaa ottaa yhteys opettajaan jo opintojen alkuvaiheessa. 
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: EAB31, EAB32, EAB33 

  2.vuosi: EAB34, EAB35, EAB36 

  3.vuosi: EAB37, EAB38, EAB39 

   

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  EAB31 Tutustu ja ihastu espanjan kieleen, 2 op. 

  Uuteen kieleen ja espanjankieliseen maailmaan tutustuminen. Perusasioiden kertominen ja kysyminen espanjaksi. Tavallisimmat viestintätilanteet. 

  Arviointi: numeroarviointi. 

   

  EAB32 Espanjaa arjessa, 2 op. 

  Oman lähipiirin ja arjen kuvailu. Ravintolassa ja vaatekaupoilla asiointi espanjaksi.  

  Arviointi: numeroarviointi. 

   

  EAB33 Espanjaa vapaa-ajalla ja lomalla, 2 op 

  Vapaa-ajan vietto, lomailu, harrastukset, koulu. Vahvistetaan kielitaitoa mm. Espanjankielisissä maissa lomailua varten harjoittelemalla tavanomaisimpia viestintätilanteita. 

  Arviointi: numeroarviointi. 

   

  EAB34 Elämää Espanjassa ja Suomessa, 2 op 

  Espanjankielinen Amerikka. Omasta kulttuurista kertominen espanjaksi. Suomi espanjan opiskelun näkökulmasta. Arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua. 

  Arviointi: numeroarviointi. 

   

  EAB35 Hyvinvointia ja perhe-elämää espanjaksi, 2 op 

  Hyvinvointi ja terveys, lääkärillä käynti, sairaudet. Eri elämänvaiheet. Menneisyyden tapahtumista kertominen. Espanjan ja espanjankielisen maailman historiaa. 

  Arviointi: numeroarviointi. 

   

  EAB36 Espanjalaista kulttuuria, 2 op. 

  Eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta kuten musiikki, elokuvat, jne. A 

  Ajankohtaiset kulttuuriaiheet. 

  Arviointi: numeroarviointi. 

   

  EAB37 Opiskelua ja työelämää espanjaksi, 2 op 

  Opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä, tulevaisuudensuunnitelmat. Oman CV:n ja työhakemuksen tekeminen espanjaksi. 

  Arviointi: numeroarviointi. 

   

  EAB38 Muuttuva maailma, 2 op 

  Espanjankieliset mediat, lähdekritiikki. Ympäristö ja luonnonsuojelu. Tasa-arvo espanjankielisessä maailmassa. Moduulissa keskitytään myös kirjoitelmien harjoitteluun. 

  Arviointi: numeroarvostelu. 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  EAB39 Kohti ylioppilaskirjoituksia, 2 op 

  Tavoitteena on kerrata aiemmilla kursseilla opittuja asioita ja valmistautua ylioppilaskirjoituksiin. Keskeiset sisällöt: Kieliopin kertausta, kuuntelu- ja tekstinymmärtämiskokeiden harjoittelua. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Kielen tutkimus ja opettaminen, kaupalliset alat, diplomatia, turismiin ja matkustamiseen liittyvät alat 
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  MAY01, MAA2 – MAA7, MAA9, MAA10 ja MAA11, MAA8, MAA12, MAA13 
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä  Kurssimäärän vuoksi pitkää matematiikkaa ei suositella kirjoitettavaksi 3. vuoden syksyllä. 
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: MAY1, MAA2 – MAA4 

  2.vuosi: MAA5 – MAA7, MAA9 + MAA10 ja MAA11 

  3.vuosi: MAA8, MAA12, MAA13 

  Opintojaksojen laajuudet kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

  MAY01 Luvut ja yhtälöt, 2 op
  Opintojaksolla kerrataan yläkoulussa käsiteltyjä matematiikan osa-alueita ja käsitteitä, ja lisäksi laajennetaan matematiikan osaamista tulevia opintojaksoja varten. Keskeisinä sisältöinä ovat muun muassa yhtälön ratkaiseminen, prosenttilaskenta, potenssin laskusäännöt sekä funktiot.
  Arviointi: numeroarviointi

  MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1, 3 op
  Tutustutaan ilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen käyttäen polynomi-, rationaali- ja juurifunktioita. Opitaan funktioiden ominaisuuksia ja ratkaistaan niihin liittyviä yhtälöitä. Moduulin sisältöön kuuluvat myös polynomiepäyhtälöt ja ohjelmistojen käyttö matemaattisessa mallintamisessa. Arviointi keskittyy laaja-alaiseen osaamiseen, erityisesti oppimisen aikaiseen palautteeseen.
  Arviointi: numeroarviointi

  MAA3 Geometria, 2 op
  Kurssilla opitaan hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa ja muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa. Moduuliin sisältyy yhdenmuotoisuuden, Pythagoraan lauseen ja trigonometrian soveltamista sekä ohjelmistojen käyttöä geometrian tutkimisessa. Arviointi keskittyy laaja-alaiseen osaamiseen, ja opiskelijoita rohkaistaan erilaisten esitystapojen käyttöön.
  Arviointi: numeroarviointi

  MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit, 3 op
  Moduulissa opiskelija ymmärtää analyyttisen geometrian ja vektorilaskennan perusteet, tutkii kaksiulotteisen koordinaatiston pisteitä ja etäisyyksiä sekä ratkaisee tasogeometrian ongelmia vektoreiden avulla. Moduulin aikana käsitellään myös itseisarvoyhtälöitä ja ohjelmistojen käyttöä matematiikassa.
  Arviointi: numeroarviointi

  MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2, 2 op
  Opintojaksolla keskitytään sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden tutkimiseen. Opintojakso sisältää myös yksikköympyrän käsitteet, trigonometristen yhtälöiden ratkaisun ja ohjelmistojen käytön matemaattisessa tutkimuksessa. 
  Arviointi: numeroarviointi

  MAA6 Derivaatta, 3 op
  Moduulin aikana tutkitaan ilmiöiden matemaattisten mallien käyttäytymistä derivaatan avulla. Sisältää funktion raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan sekä derivaatan sovelluksia.
  Arviointi: numeroarviointi

  MAA7 Integraalilaskenta, 2 op
  Opintojaksolla tutustutaan integraalilaskentaan. Keskeisimpinä aiheina ovat integraalifunktio ja tärkeimpien alkeisfunktioiden integrointi. Lisäksi tutustutaan määrättyyn integraaliin, suorakaidesääntöön ja pinta-alan sekä tilavuuden laskemiseen.

  Arviointi: numeroarviointi

  MAA8 Tilastot ja todennäköisyys, 2 op
  Opintojakso käsittelee diskreettien tilastollisten jakaumien havainnollistamista, tunnuslukujen määrittämistä ja tulkintaa. Opiskelijat tutustuvat binomijakaumaan, permutaatioihin, kombinaatioihin sekä klassiseen ja tilastolliseen todennäköisyyteen.  

  Arviointi: numeroarviointi

  MAA9 Talousmatematiikka, 1 op
  Kurssi keskittyy matemaattisten valmiuksien hyödyntämiseen talouden suunnittelussa, yrittäjyydessä ja kannattavuuden laskennassa. Sisältää aritmeettisten ja geometristen lukujonojen, korkolaskujen sekä talletusten ja lainojen käsittelyn. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallista osaamista ja globaali- ja kulttuuriosaamista. Arviointi keskittyy oppimisen 

  Arviointi: numeroarviointi

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

  MAA10 3D-geometria, 2 op
  Opintojaksolla syvennetään vektorilaskennan osaamista kolmiulotteisessa avaruudessa sekä pisteiden, suorien, tasojen ja kappaleiden tutkimista vektoreiden avulla. Lisäksi tutkitaan kahden muuttujan funktioita.
  Arviointi: numeroarviointi

  MAA11 Algoritmit ja lukuteoria, 2 op
  Opintojaksolla perehdytään algoritmeihin, logiikan käsitteisiin, lukuteorian peruskäsitteisiin sekä kokonaislukujen jaollisuuteen. Opintojakso sisältää myös ohjelmoinnin perusteita.
  Arviointi: numeroarviointi

  MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma, 2 op
  Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä analyysin peruskäsitteistä. Täydennetään raja-arvojen laskemisen ja integraalilaskennan taitoja sekä perehdytään jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen.
  Arviointi: numeroarviointi

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

  MAA13 Kohti ylioppilaskirjoituksia, 2 op
  Opintojaksolla syvennetään matematiikan eri alueiden tietämystä ja osaamista, valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin ja vahvistetaan jatko-opintokelpoisuutta matemaattisille aloille.
  Arviointi: suoritusmerkintä

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä   
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  MAY01, MAB2 – MAB10 
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä  1.vuosi: MAY01, MAB2, MAB3 

  2.vuosi: MAB4, MAB05, MAB06, MAB7, joko MAB8 tai MAB9 

  3.vuosi: MAB8 tai MAB9 ja MAB10 ensimmäisessä jaksossa 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: MAY01, MAB2, MAB3 

  2.vuosi: MAB4, MAB05, MAB06, MAB7 

  3.vuosi: MAB8, MAB09, MAB10 

  Opintojaksojen laajuudet kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

  MAY01 Luvut ja yhtälöt, 2 op
  Opintojaksolla kerrataan yläkoulussa käsiteltyjä matematiikan osa-alueita ja käsitteitä, ja lisäksi laajennetaan matematiikan osaamista tulevia opintojaksoja varten. Keskeisinä sisältöinä ovat muun muassa yhtälön ratkaiseminen, prosenttilaskenta, potenssin laskusäännöt sekä funktiot.
  Arviointi: numeroarviointi 

  MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt, 2 op
  Opintojaksolla harjoitellaan käyttämään matematiikkaa ongelmien ratkaisemisessa, sekä muodostamaan lausekkeita ja yhtälöitä, sekä tulkitsemaan ratkaisuja. Harjoitellaan toisen asteen yhtälön ratkaiseminen ratkaisukaavalla. Lisäksi tutustutaan aritmeettiseen ja geometriseen lukujonoon.
  Arviointi: numeroarviointi 

  MAB3 Geometria, 2 op
  Opintojaksolla harjaannutaan tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista, vahvistetaan tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden piirtämistaitoja, ratkaistaan käytännön ongelmia geometrian avulla ja käytetään ohjelmistoja geometrian tutkimisessa.
  Arviointi: numeroarviointi 

  MAB4 Matemaattisia malleja, 2 op
  Opintojaksossa käsitellään erilaisia funktioita ja niiden kuvaajia, tutustutaan laajemmin erilaisiin yhtälöihin, sekä opetellaan mallintamaan käytännön tilanteita ohjelmistojen avulla. 
  Arviointi: numeroarviointi 

  MAB5 Tilastot ja todennäköisyys, 2 op
  Opintojaksossa tutustutaan tilastoihin, opitaan laskemaan erilaisia tilastomuuttujia ja analysoimaan sekä vertailemaan tilastoja. Opintojaksossa opiskellaan myös todennäköisyyslaskennan perusteet.
  Arviointi: numeroarviointi 

  MAB6-7 Talousmatematiikka, 2 op
  Opintojakson aikana opiskellaan talousmatematiikan peruskäsitteitä ja -laskuja, sekä syvennetään prosenttilaskennan osaamista hyödyntäen aiemmin opittuja tietoja ja taitoja.
  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

  MAB8 Matemaattinen analyysi, 2 op
  Opintojaksolla tutkitaan funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin, ymmärretään derivaatan tulkinta funktion muutosnopeutena ja tutkitaan polynomifunktion kulkua derivaatan avulla. Käytetään ohjelmistoja funktion kulun tutkimisessa ja määritetään niiden avulla polynomifunktion suurinta ja pienintä arvoa.
  Arviointi: numeroarviointi 

  MAB9 Tilastolliset todennäköisyysjakaumat, 2 op
  Opintojaksolla tutustutaan normaalijakaumaan ja binomijakaumaan matemaattisina malleina. Vahvistetaan ja monipuolistetaan tilastojen käsittely- ja tutkimustaitoja ohjelmistojen avulla, opitaan laskemaan tilastollisiin jakaumiin liittyviä tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä sekä ymmärretään luottamusvälin ja virhemarginaalin käsitteen.
  Arviointi: numeroarviointi 

  Muut valinnaiset opintojaksot 

  MAB11 Laskuharjoituskurssi, 2 op
  Opintojaksolla parannetaan laskurutiinia, vahvistetaan matemaattista tietämystä ja saadaan ohjausta matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen. Opintojaksolla ratkaistaan monipuolisesti ja opiskelijalähtöisesti eri moduulien keskeisiin sisältöihin liittyviä laskutehtäviä.
  Arviointi: suoritusmerkintä 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä   
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  Pakolliset opintojaksot (BI01-BI03) tulee suorittaa ennen valinnaisia opintojaksoja. BI04 tulee käydä ennen BI06 opintojaksoa. Pakolliset opintojaksot (BI01-BI03) tulee olla suoritettuna ennen laborointi-opintojaksoja (BI08 ja BI10). 
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä  1.vuosi: BI01 

  2.vuosi: BI02+BI03, BI04, BI05, BI06 

  3.vuosi: BI07 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: BI01 

  2.vuosi: BI02+BI03, BI04, BI05 

  3.vuosi: BI06 ja BI07 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot  

   

  BI01 Elämä ja evoluutio, 2 op  

  Opintojaksolla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille yhteisiin ominaisuuksiin. Keskeisenä näkökulmana on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Tutustutaan lisäksi biologisen tutkimuksen perusteisiin sekä biologiaan luonnontieteenä. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  BI02 Ekologian perusteet + BI03 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin, 1 op + 1 op 

  Opintojaksolla perehdytään ekologian perusteisiin ja elämän monimuotoisuuteen. Keskeisinä teemoina ovat lisäksi ympäristöongelmat Suomessa ja muualla maailmassa. Tutustutaan myös ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  BI04 Solu ja perinnöllisyys, 2 op  

  Opintojaksolla syvennytään solujen rakenteeseen, toimintaan ja lisääntymiseen sekä perinnöllisten ominaisuuksien periytymiseen. Solujen toimintaa havainnollistetaan myös kokeellisella työskentelyllä.  

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  BI05 Ihmisen biologia, 2 op  

  Opintojaksolla perehdytään ihmisen biologiaan eli elimistöön ja sen toimintaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen anatomia ja elintoiminnot. Tarkastellaan lisäksi ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  BI06 Biotekniikka, 2 op  

  Opintojaksolla syvennytään mikrobien, geenien ja biotekniikan maailmaan. Biotekniikka kehittyy koko ajan ja kurssilla tutustutaan myös uusiin innovaatioihin ja sovelluksiin. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  BI07 Kohti biologian ylioppilaskoetta, 2 op 

  Kerrataan ja valmistaudutaan biologian ylioppilaskokeeseen.  

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  BI08 Biologian laboratoriotyöt, 2 op  

  Opintojaksolla perehdytään biologian eri osa-alueisiin käyttäen kokeellisia työmenetelmiä. Harjoitustöitä tehdään solubiologiaan, kasvi- ja eläinfysiologiaan, bioteknologiaan, mikrobiologiaan sekä anatomiaan liittyen. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  BI10 Lääketieteellinen biologia, 2 op  

  Opintojaksolla keskitytään ihmisen terveyteen ja sairauksiin sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Aihealueita ovat mm. ihmisen elimistön toimintaa heikentävät sairaudet, perimän ja ympäristötekijöiden vaikutus sairauksiin, lääkeaineiden vaikutukset elimistöön ja taudinaiheuttajiin. Opintojaksolla tehdään aiheeseen liittyviä mittauksia, tutkimuksia ja laborointeja sekä vierailuja esimerkiksi korkeakoulujen lääketieteellisiin tutkimusryhmiin. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  BI13o.1 Biologian kenttätyöt

  • opintojakso järjestetään keväällä 2025
  • opintojakso valitaan Lahden lyseon opintotarjottimen 6. periodista
  • opintojaksolle otetaan yhteensä 18 opiskelijaa
  • opintojakso toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston (Hyytiälän metsäasema) kanssa
  • vastuuopettajat: Johanna Joensuu, Lahden lyseo (johanna.joensuu@edu.lahti.fi) 

   

  BI14o.1 Geeniteknologian työt

  • edeltävinä opintoina suositellaan BI4- ja BI06-moduulit
  • opintojakso järjestetään 5. periodissa 6. ja 8. koodilla
  • opintojakso valitaan Lyseon opintotarjottimelta
  • opintojaksolle otetaan yhteensä 14 opiskelijaa
  • opintojakso toteutetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen (HY) ja tiedeluokkaSOLU:n kanssa
  • vastuuopettajat: Reetta Kariola, Lahden lyseo (reetta.kariola@edu.lahti.fi) ja Tarja Kariola, PHLUMA-keskus

   

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä   
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  Pakollinen opintojakso suoritettava ennen syventäviä opintojaksoja. Maantieteen kurssit suositellaan suoritettavan numerojärjestyksessä. GE04 tulee suorittaa vasta, kun kaikki muut (GE01-GE03) suoritettu. 
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä  1.vuosi: GE01 

  2.vuosi: GE02, GE03, GE04 

  3.vuosi: GE05 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: GE01 

  2.vuosi: GE02, GE03 

  3.vuosi: GE04, GE05 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  GE01 Maailma muutoksessa, 2 op  

  Opintojaksolla tutustutaan maantieteeseen ja sen merkitykseen maailman muutosten ymmärtämisessä. Seurataan uutisia eri puolilta maailmaa, joiden avulla pohditaan maailmanlaajuisia muutoksia sekä luonnon, ympäristön että ihmisten näkökulmasta. Käsitellään eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä sekä keinoja ennakoida, hillitä, varautua sekä sopeutua muutoksiin. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  GE02 Sininen planeetta, 2 op  

  Opintojaksolla syvennytään luonnonmaantieteellisiin ilmiöihin ja esimerkiksi ilmakehän, vesikehän ja kivikehän toimintaan ja rakenteeseen. Lisäksi tutustutaan myös luonnonriskeihin sekä luonnonmaisemien muutoksiin ja niiden syihin sekä seurauksiin. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  GE03 Yhteinen maailma, 2 op 

  Opintojaksolla perehdytään ihmismaantieteeseen eli muun muassa väestörakenteeseen, asutuksen sijoittumiseen, kulttuurien moninaisuuteen, kaupunkiympäristöön ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Perehdytään siihen, miten luonnonvarat ja ympäristö vaikuttavat yhteiskuntiin. Keskustellaan myös näihin aiheisiin liittyvistä haasteista, riskeistä ja myönteisestä kehityksestä. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  GE04 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta, 2 op  

  Opintojaksolla tutkitaan maailmaa hyödyntäen maantieteellisiä tietoja ja tutkimustaitoja. Syvennytään aluesuunnitteluun ja geomedian käyttöön tutkimuksessa ja vaikuttamisessa. Opintojaksolla suunnitellaan sekä toteutetaan oma tutkielma, osallistumis- tai vaikuttamisprojekti. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  GE05 Kohti maantieteen ylioppilaskoetta, 2 op 

  Kerrataan ja valmistaudutaan maantieteen ylioppilaskokeeseen. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä   
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  Pakollinen opintojakso (FY01-FY02) suoritetaan ensimmäisenä. Muut opintojaksot suositellaan suorittamaan numerojärjestyksessä. Fysiikan kirjoittamista 3. opintovuoden syksyllä ei suositella, koska tällöin opintojakson FY08 joutuu käymään 2. opintovuoden syksyllä ja opintojaksolle FY09 ei ehdi osallistumaan, koska sitä ei järjestetä 1. jaksossa. 
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä  1.vuosi: FY01-FY02, FY03 

  2.vuosi: FY04, FY05, FY06, FY08 

  3.vuosi: FY07 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: FY01-FY02, FY03 

  2.vuosi: FY04, FY05, FY06 

  3.vuosi: FY07, FY08, FY09 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  FY01 Fysiikka luonnontieteenä & FY02 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta 2 op 

  FY01: Tutustutaan fysiikkaan kokeellisena luonnontieteenä. Opetellaan, miten fysiikan tieto muodostuu ja miten fysiikka vaikuttaa meidän jokapäiväiseen elämäämme. Tehdään yksinkertaisia mittauksia ja harjoitellaan fysiikkaan kuuluvia perustaitoja ja käsitteitä.  

   

  FY02: Tutustutaan tärkeään teemaan: energia, sen tuotanto ja käyttö. Käsitellään energian käyttöä yhteiskunnan ja yksilön tasolla. Pohditaan energiantuotannon vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin.  

   

  Arviointi: numeroarviointi. FY01 ja FY02 arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  FY03 Energia ja lämpö, 2 op 

  Tutustutaan mekaaniseen työhön ja vuorovaikutuksiin sekä termodynamiikan peruskäsitteisiin. Opitaan tutkimaan aineen lämpenemiseen ja olomuodon muutoksiin liittyviä energian muutoksia ja lämpölaajenemista. Opitaan soveltamaan kaasujen tilanyhtälöä erilaisissa tilanteissa. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  FY04 Voima ja liike, 2 op 

  Opintojaksossa tarkastellaan tasaista ja muuttuvaa liikettä. Niitä opetellaan kuvaamaan matemaattisten mallien avulla. Perehdytään erilaisiin voimiin ja kappaleiden välisiin vuorovaikutuksiin. Tutkitaan liikettä ja voima erilaisten kokeiden ja Newtonin lakien avulla. Energiaa ja liikemäärää tarkastellaan mekaniikan keskeisinä käsitteinä ja säilyvinä suureina.  

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  FY05 Jaksollinen liika ja aallot, 2 op 

  Opintojaksossa syvennetään FY04 opittuja taitoja. Tutustutaan sisältöihin kuten momentti ja tasapainotilanteet, tasainen ympyräliike, gravitaatiolaki ja planeettojen liikkeet, jaksollinen liike ja harmoninen värähtelijä, mekaaniset aallot sekä ääni ja sen ominaisuudet. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  FY06 Sähkö, 2 op 

  Tutustaan sähköiseen vuorovaikutukseen sekä sähköenergian ja sähkötekniikan käsitteisiin. Opitaan perustiedot yksinkertaisten virtapiirien suunnittelusta ja tutkimisesta.  Opintojaksolla tehdään sähköopin perusmittauksia ja opitaan käyttämään yleismittaria.  

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  FY07 Sähkömagnetismi ja valo, 2 op 

  Tutustutaan sähkömagneettisiin ilmiöihin. Näihin ilmiöihin kuuluvat muun muassa sähkömagneettinen induktio ja sähkömagneettinen säteily. Sähkömagneettisen induktion avulla tutustumme erityisesti generaattorin toimintaan ja vaihtovirran syntyyn. Sähkömagneettisen säteilyn lajeista tutustumme erityisesti valoon liittyviin ilmiöihin.  

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  FY08 Aine, säteily ja kvanttiutuminen, 2 op 

  Tutustutaan aineen rakenteeseen ja vuorovaikutukseen säteilyn kanssa. Perehdytään kvanttimekaniikan perusteisiin ja miten se on johtanut nykyajan jokapäiväisen teknologian kehittymiseen. Tutustutaan ydinfysiikkaan ja ydinreaktioihin. Opetellaan radioaktiivisuudesta ja ionisoivasta säteilystä ja pohditaan niiden turvallisuutta ja hyödyntämistä. Tutustutaan myös hiukkasfysiikkaan ja maailmankaikkeuden kehittymiseen.  

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  FY09 Kohti fysiikan ylioppilaskoetta 

  Harjoitellaan fysiikan YO-kokeeseen. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Esimerkiksi erilaiset teknilliset ja teknologia-alat, insinööriopinnot, lääketieteelliset alat, yliopiston luonnontieteelliset alat. 
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  Opintojaksot suoritetaan numerojärjestyksessä KE01-KE02 opintojaksosta alkaen. 

  Suositellaan kirjoittamaan 3. vuoden syksyllä. 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä  1.vuosi: KE01-KE02 ja KE3 

  2.vuosi: KE04, KE05, KE06 ja KE08 (labra) 

  3.vuosi: KE07 (1. Jaksossa) 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: KE01-KE02 ja KE3 

  2.vuosi: KE04, KE05, KE06 ja KE08 (labra) 

  3.vuosi: KE07 (3. Jaksossa) 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  KE01 Kemia ja minä sekä KE02 Kemia ja kestävä tulevaisuus, 1 op + 1 op 

  Opintojakso koostuu moduuleista KE01 ja KE02. Opintojaksolla harjoitellaan aineiden luokittelua, käydään läpi seosten pitoisuuslaskuja ja erotusmenetelmiä, sekä atomien rakennetta ja jaksollisen järjestelmän käyttämistä kemistin työkaluna. Opintojaksolla tutustutaan ainemäärän ja konsentraation käsitteisiin ja harjoitellaan niiden käyttöä laskutehtävissä. Lisäksi opintojaksolla kerrataan vahvat kemialliset sidokset ja tutustutaan heikkoihin kemiallisiin sidoksiin ja harjoitellaan aineiden ominaisuuksien selittämistä kemiallisten sidosten kautta. Opintojaksolla tutustutaan myös veteen sen kemiallisen rakenteen ja ominaisuuksien kautta.  

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  KE03 Molekyylit ja mallit, 2 op 

  Opintojaksolla harjoitellaan liuosten valmistamista ja laimentamista sekä liuoksen pitoisuuden määrittämistä standardikuvaajalta. Opintojaksolla tutustutaan orgaanisten yhdisteiden rakenteiden mallintamiseen, orgaanisten yhdisteiden luokitteluun, nimeämiseen ja isomeriaan. Lisäksi opitaan aineen rakennetutkimuksen menetelmiä ja spektroskopian sovelluksia. Opintojaksolla käydään läpi kvanttimekaaninen atomimalli ja hiilen hybridisaatio.  

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  KE04 Kemiallinen reaktio, 2 op 

  Opintojaksolla opetellaan kirjoittamaan ja tasapainottamaan reaktioyhtälöitä ja opitaan käyttämään tasapainotettua reaktioyhtälöä laskuissa. Lisäksi harjoitellaan ideaalikaasun tilanyhtälön käyttöä. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioihin ja opitaan tunnistamaan erilaisia reaktiotyyppejä. Lisäksi opintojaksolla käydään läpi polymeerejä, niihin liittyviä käsitteitä ja polymeroitumisreaktioita. Opintojaksolla tutustutaan myös biomolekyyleihin.  

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  KE05 Kemiallinen energia ja kiertotalous, 2 op 

  Opintojaksolla harjoitellaan reaktiosarjojen ja reaktioseosten laskennallista käsittelyä. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan hapettumis-pelkistymisreaktioihin ja sähkökemiaan, galvaaniseen kennoon ja elektrolyysiin. Erityisesti tutustutaan metalleihin materiaalina, niiden ominaisuuksiin, valmistukseen ja kierrätykseen. Lisäksi käydään läpi kemialliseen reaktioon liittyvät energiamuutokset.  

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  KE06 Kemiallinen tasapaino, 2 op 

  Opintojaksolla opitaan reaktionopeuden käsite, reaktionopeuteen vaikuttavat tekijät sekä harjoitellaan reaktionopeuden määrittämistä. Opintojaksolla tutustutaan myös kemialliseen tasapainoon, eli opitaan, kuinka siihen voi vaikuttaa ja kuinka sitä käsitellään matemaattisesti. Hapot ja emäkset sekä vesiliuoksen pH ovat tärkeä osa opintojakson sisältöä: niiden käyttäytymistä mallinnetaan kemiallisen tasapainon avulla. Lisäksi tutustutaan titraukseen, joka on tärkeä työmenetelmä liuoksen konsentraation selvittämiseksi. Arviointi: numeroarviointi 

        

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  KE07 Kohti kemian ylioppilaskoetta, 2 op 

  Opintojaksolla kerrataan kemian oppimäärän tärkeimmät sisällöt kemian ylioppilaskoetta varten.  

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  KE08 Kemian työkurssi, 2 op 

  Opintojaksolla tutustutaan kemian työ- ja tutkimusmenetelmiin, tehdään johtopäätöksiä kokeellisten mittausten perusteella ja tutustutaan tietokonesovelluksiin. Opintojaksoon voi liittyä myös vierailu korkeakouluasteen laboratorioihin tai yrityksiin. Joka oppitunnilla tehdään kokeellisia töitä. Opintojaksolla kerrataan lukion kemian oppimäärän tärkeimpiä sisältöjä kokeellisten töiden kautta, joten tämä opintojakso tukee hyvin myös yo –kokeisiin valmistautumisessa.  

  Arviointi: suoritusmerkintä 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Insinöörialat (Teknillinen yliopisto/amk), luonnontieteet yliopistossa, lääketieteellinen yliopisto jne. 
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  FI01-opintojakson jälkeen suoritusjärjestys on vapaa. Yo-kirjoittajille suositellaan opintojaksojen suorittamista numerojärjestyksessä. 
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä  1.vuosi: FI01, FI02 

  2.vuosi: FI03, FI04 

  3.vuosi: FI05 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: FI01 

  2.vuosi: FI02, FI03 

  3.vuosi: FI04, FI05 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun, 2 op 

  Opintojaksolla tutustutaan filosofisen ajattelun luonteeseen, harjoitellaan päättelyn ja näkemysten perustelemisen taitoja ja opitaan ymmärtämään tieteen olemusta tiedon hankkimisen tapana. Lisäksi pohdintaan tietämiseen ja todellisuuden olemukseen liittyviä filosofisia kysymyksiä. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  FI02 Etiikka, 2 op 

  Opintojaksolla perehdytään etiikkaan eli moraalifilosofiaan, johon liittyy erilaisia hyvän elämän, oikean ja väärän ja hyvän ja pahan kysymyksiä. Opintojaksolla harjoitellaan eettistä ajattelua erilaisiin käytännön elämän kysymyksiin kytkeytyvien aiheiden kautta ja käsitteellisellä tasolla. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  FI03 Yhteiskuntafilosofia, 2 op 

  Opintojaksolla perehdytään hyvää ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa, yksilön ja yhteiskunnan suhdetta ja erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia koskeviin filosofisiin kysymyksiin. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  FI04 Totuus, 2 op 

  Opintojaksolla syvennytään todellisuutta, tietoa ja totuutta koskeviin filosofisiin kysymyksiin ja ongelmiin. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  FI05 Kohti ylioppilastutkintoa, 2 op 

  Opintojaksolla kerrataan filosofian keskeiset osa-alueet ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  FI06 Rohkene ajatella, 2 op 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Filosofia, Sosiologia, Valtio-oppi, Politiikan tutkimus, Oikeustiede, Historia 
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  PS01-opintojakson jälkeen suoritusjärjestys on vapaa. Yo-kirjoittajille suositellaan opintojaksojen suorittamista numerojärjestyksessä.
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä  1.vuosi: PS01, PS02 

  2.vuosi: PS03, PS04, PS05 

  3.vuosi: PS06 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: PS01 

  2.vuosi: PS02, PS03, PS04 

  3.vuosi: PS05, PS06 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  PS01 Toimiva ja oppiva ihminen, 2 op 

  Opintojaksolla tutustutaan psykologiaan tieteenä ja ihmisen toiminnan ja ajattelun selittämiseen psykologian avulla. Tarkastellaan tunteiden, motivaation, ajattelun ja ympäristötekijöiden vaikutuksia ihmisen toimintaan. Lisäksi perehdytään oppimisen ja hyvinvoinnin psykologiaan. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  PS02 Kehittyvä ihminen, 2 op 

  Opintojaksolla perehdytään ihmisen psykologisen kehityksen vaiheisiin ja osa-alueisiin sekä kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin ja kehityksen psykologiseen tutkimukseen. Pääpaino on lapsuuden ja nuoruuden kehityksen tarkastelemisessa. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  PS03 Tietoa käsittelevä ihminen, 2 op 

  Opintojaksolla perehdytään ihmisen kognitiivisiin eli tiedonkäsittelyyn liittyviin toimintoihin ja niiden hermostolliseen perustaan sekä niiden tieteelliseen tutkimiseen. Lisäksi saadaan kattava kuva ihmisen aivojen tärkeimmistä toiminnoista ja niiden yhteyksistä ajatteluun. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  PS04 Tunteet ja mielenterveys, 2 op 

  Opintojakson aikana perehdytään ihmisen tunteisiin hermostollisina ja ajatteluun ja ympäristötekijöihin kytkeytyvinä reaktioina. Lisäksi perehdytään ihmisen hyvinvointiin ja mielenterveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja tutustutaan mielenterveyden erilaisiin häiriöihin ja niiden hoitamiseen. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, 2 op 

  Opintojaksolla tarkastellaan ihmisen persoonallisuutta ja sosiaalisia taipumuksia ja niiden kehittymistä. Lisäksi perehdytään ihmisen ryhmäkäyttäytymiseen liittyviin sosiaalisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin ja niiden tieteelliseen tutkimiseen. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  PS06 Kohti ylioppilastutkintoa, 2 op 

  Opintojaksolla keskitytään psykologian oppimäärän kertaamiseen. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvät valmiudet psykologian ylioppilaskokeessa vastaamiseen. Kerrataan keskeiset oppisisällöt ja harjoitellaan ylioppilaskokeeseen vastaamista psykologisen tiedon pohjalta. 

  Arviointi: suoritusmerkintä  

   

  PS07 Minä ja muut, 2 op 

  Sosiaalipsykologian opintojakson keskeistä sisältöä ovat erilaiset vuorovaikutusprosessit ja niiden vaikutus yksilön kehitykseen ja toimintaan. Tavoitteena on ymmärtää ihmisen toiminnan tutkimusta ja selittämistä vuorovaikutuksen näkökulmasta. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  PS08 Hyvinvoiva ihminen, 2 op 

  Opintojaksolla opiskelija keskittyy pitämään huolta omasta fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan. Opintojaksoon kuuluu myös toisille hyvän tekeminen. Opintojakso toteutetaan itsenäisesti vapaa-ajalla. Opiskelijan edistymistä seuraa opettaja ja siihen kuuluu kolme tapaamista. 

  Arviointi: suoritusmerkintä  

   

  PS09 Psykologinen tutkimus, 2 op 

  Opintojaksolla perehdytään tarkemmin psykologisen tutkimuksen tekemiseen. 

  Arviointi: suoritusmerkintä  

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Psykologia, Kasvatustieteet, Opetusala, Sosiaaliala, Yhteiskuntatieteet, Terveystiede, Lääketiede, Sairaanhoitoala, Oikeustiede, Kauppatiede, Poliisi- ja pelastusala 
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys   Aloitetaan opintojaksosta HI01. Pakollisilla opintojaksoilla suositellaan numerojärjestyksessä etenemistä, muuten suoritusjärjestys on vapaa.  
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä   1.vuosi: HI01 (+HI04) 

  2.vuosi: HI02-HI06 (HI08, HI09) 

  3.vuosi: HI07 

  Kurssimäärän vuoksi historiaa ei suositella kirjoitettavaksi 3. vuoden syksyllä. 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä   1.vuosi: HI01 (+HI04) 

  2.vuosi: HI02, HI03, HI04 (HI08, HI09) 

  3.vuosi: HI05, HI06, HI07 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi  

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  HI01 Ihminen, ympäristö ja historia, 2 op 

  Tällä opintojaksolla etsitään vastauksia ihmiskunnan historian isoihin kysymyksiin esihistoriasta nykypäivään. Pohdimme muun muassa sitä miten ihmisistä tuli maanviljelijöitä, miksi Rooman valtakunta romahti ja miksi teollistuminen alkoi juuri Englannista. Entä voidaanko tulevaisuutta ennustaa historian avulla? Opintojaksolla pohditaan myös, mitä historia oikeastaan on, miten sitä tutkitaan ja miksi sitä opiskellaan. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  HI02 Kansainväliset suhteet, 2 op 

  Tällä opintojaksolla perehdytään erityisesti Euroopan poliittiseen historiaan 1800-luvulta nykypäivään. Keskeisiä asioita ovat erityisesti maailmansodat ja kylmä sota sekä nykyisen maailmanpolitiikan historiallinen tausta. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  HI03 Itsenäisen Suomen historia, 2 op 

  Miten Suomesta tuli Suomi? Tällä opintojaksolla opiskellaan Suomen historiaa 1800-luvulta nykypäivään. Oleellista on kehitys itsenäiseksi valtioksi, itsenäisyyden säilyttäminen sekä integroituminen osaksi yhdentyvää Eurooppaa. Politiikan ja sotien ohella perehdytään taloudellisiin muutoksiin, ihmisten arkeen ja kulttuuriin. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  HI04 Eurooppalainen ihminen, 2 op 

  Tällä opintojaksolla perehdytään eurooppalaiseen aate- ja kulttuurihistoriaan antiikista nykypäivään. Historiasta kiinnostuneille se sopii käytäväksi myös ensimmäisenä opiskeluvuonna HI01-opintojakson rinnalla. Opintojaksolla tutustutaan mm. antiikin kulttuuriin, tieteen historiaan ja eri aikakausien taidevirtauksiin. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi, 2 op 

  Tällä opintojaksolla käsitellään Suomen varhaishistoriaa sekä Suomen ja Ruotsin monisatavuotista yhteistä historiaa keskiajalta 1800-luvulle. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat, 2 op 

  Tällä opintojaksolla perehdytään Euroopan ulkopuolisen maailman historiaan. Keskeisiä teemoja ovat kolonialismi ja imperialismi sekä eri kulttuurien kohtaamiset ja yhteentörmäykset. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  HI07 Kohti ylioppilastutkintoa, 2 op 

  Tällä opintojaksolla kerrataan ja harjoitellaan ylioppilastutkinnon historian kokeeseen. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  HI08 Antiikin maailma, 2 op 

  Tämä opintojakso on aikamatka antiikin Kreikkaan ja Roomaan. Opintojaksolla tutustutaan antiikkiin ja antiikin kulttuuriin perusteellisesti, monesta eri näkökulmasta. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä   Historian tunteminen on osa yleissivistystä. Historian opiskelu harjoittaa myös kriittisen ajattelun taitoa, taitoa hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia ja syy-seuraussuhteita sekä tulkita erilaisia lähteitä ja aineistoja kriittisesti ja ilmaista ajatteluaan kirjallisesti. Nämä taidot ovat hyödyllisiä alalla kuin alalla. Esimerkiksi moni toimittaja on opiskellut yliopistossa historiaa. Historian opiskelusta on erityistä hyötyä laajasti eri yhteiskunnallisilla aloilla sekä esimerkiksi taide- ja kulttuurialalla. 
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys   Aloitetaan opintojaksosta YH01. Pakollisilla opintojaksoilla suositellaan numerojärjestyksessä etenemistä, muuten suoritusjärjestys on vapaa.  
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä   1.vuosi: YH01 

  2.vuosi: YH02-YH04 (+YH05, YH07, YH09) 

  3.vuosi: YH06 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä   1.vuosi: YH01 

  2.vuosi: YH02, YH03 (+YH05, YH07, YH09) 

  3.vuosi: YH04, YH06 (+YH05, YH07, YH09) 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi  

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  YH01 Suomalainen yhteiskunta, 2 op 

  Millainen maa Suomi on ja millaista väkeä siellä asuu? Millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia minulla on yhteiskunnan jäsenenä? Miten meitä kaikkia koskevia päätöksiä tehdään ja miten niihin voi vaikuttaa? Näitä kysymyksiä ja paljon muuta pohdintaa lukion yhteiskuntaopin ensimmäisellä opintojaksolla. Keskeisiä teemoja ovat yksilön ja yhteiskunnan suhde, demokratia, vaikuttaminen, politiikka ja päätöksenteko sekä Suomen väestö ja sosiaalipolitiikka. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  YH02 Taloustieto, 2 op 

  Miten talous toimii ja miten talouden ilmiöt vaikuttavat minuun? Taloustiedon opintojaksolla perehdytään talouteen liittyviin kysymyksiin ja talouden toimintaan monesta näkökulmasta. Taloutta lähestytään sekä yksilön että koko kansantalouden näkökulmasta. Lisäksi perehdytään taloutta koskevaan päätöksentekoon ja erilaisiin tapoihin ratkoa talouden häiriöitä ja ongelmia. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, 2 op 

  Millainen Suomen asema on kansainvälisessä maailmassa? Mikä Euroopan unioni on ja miten se toimii? Entä millainen Suomen ja Euroopan turvallisuustilanne on ja millaisia muutoksia siinä on viime aikoina tapahtunut? YH03 – opintojaksolla perehdytään monesta näkökulmasta kansainvälisyyteen ja globalisaatioon, Euroopan unioniin sekä ulkopolitiikkaan ja turvallisuuteen. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  YH04 Lakitieto, 2 op 

  Aiotko joskus vuokrata asunnon tai solmia työsopimuksen? Oletko joskus ostanut viallisen tuotteen ja miettinyt mitä sen kanssa tekisit? Saako avioerossa puoliso aina puolet yhteisestä omaisuudesta – ja onko ehdollinen vankeus ja ehdonalainen vapaus sama asia? Lakitiedon opintojaksolla perehdytään arjessa ja elämässä tärkeiden oikeudellisten asioiden hoitamiseen ja Suomen lainsäädäntöön. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  YH05 Yrittäjyys, 2 op 

  Oletko joskus harkinnut oman yrityksen perustamista? Tällä opintojaksolla pääset tutustumaan yrittäjyyteen sekä teoriassa että käytännössä, opit perusasiat oman yrityksen perustamisesta ja pääset myös kypsyttelemään omaa liikeideaasi. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  YH06 Kohti ylioppilastutkintoa, 2 op 

  Tällä opintojaksolla kerrataan ja harjoitellaan ylioppilastutkinnon yhteiskuntaopin kokeeseen. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  YH07 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, 2 op 

  Tällä opintojaksolla syvennetään YH01 – opintojakson teemoja etenkin yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja päätöksenteon aloilta. Opintojaksolla tutustutaan vaikuttamiseen ja päätöksentekoon käytännössä ja tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisiin vaikuttajiin. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  YH09 Talouden taidot, 2 op 

  Tällä opintojaksolla syvennetään YH02 – opintojakson teemoja. Opintojaksolla perehdytään mm. globaaliin talouteen ja kansainvälisiin yrityksiin sekä oman talouden hallintaan. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä   Yhteiskunnan, politiikan, talouden ja lainsäädännön tuntemus on keskeinen kansalaistaito, joka on tulevaisuudessa tarpeen alasta riippumatta. Yhteiskuntaopin opintojaksoilla opiskeltavat tiedot ja taidot ovat hyödyllisiä etenkin yhteiskuntatieteiden, valtiotieteiden, taloustieteen ja oikeustieteen jatko-opinnoissa. 
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  UE01-opintojakson jälkeen suoritusjärjestys on vapaa. 
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä  1.vuosi: UE01, UE02 

  2.vuosi: UE03, UE04, UE05, UE06, UE08 

  3.vuosi: UE07 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: UE01, UE02 

  2.vuosi: UE03, UE04, UE08 

  3.vuosi: UE05, UE06, UE07, UE08 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  UE01 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op 

  Opintojaksolla perehdytään siihen, mitä uskonto on, ja miten sitä voidaan tutkia tieteellisesti. Lisäksi tutustutaan maailman suurimpiin uskontoihin eli kristinuskoon ja islamiin sekä niiden perustana olevaan juutalaisuuteen. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko, 2 op 

   Opintojaksolla perehdytään kristinuskon historian tärkeimpiin vaiheisiin sen synnystä nykypäiviin. Lisäksi tutustutaan kristinuskon eri suuntauksiin ja niiden merkitykseen nykyajan maailmassa. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op 

  Opintojaksolla käsitellään maailman suuria uskontoja (hindulaisuus, buddhalaisuus, Kiinan ja Japanin uskonnot) sekä luonnonuskontoja, joita on alettu elvyttämään ja joiden pohjalta on syntynyt lukuisia uususkontoja. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  UE04 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op 

  Opintojaksolla tarkastellaan Suomen nykyajan uskontotilannetta ja perehdytään sen historian tärkeimpiin vaiheisiin. Lisäksi tarkastellaan uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden ilmenemistä ja merkitystä nykyajan Suomessa. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  UE05 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa, 2 op 

  Opintojaksolla tutustutaan uskonnolliseen symboliikkaan ja uskonnollisiin teemoihin eri taidelajeissa (kuvataide, kirjallisuus, tanssi, teatteri, arkkitehtuuri, musiikki). Lisäksi perehdytään uskonnon ilmenemiseen populaarikulttuurissa. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  UE06 Uskonto, tiede ja media, 2 op 

  Opintojaksolla perehdytään uskontojen ja uskonnollisuuden tieteelliseen tutkimiseen. Lisäksi tarkastellaan erilaisia tapoja, joilla uskonto näkyy eri medioissa. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  UE07 Kohti ylioppilastutkintoa, 2 op 

  Opintojaksolla valmistaudutaan uskonnon yo-kirjoituksiin kertaamalla keskeisiä asioita ja harjoittelemalla yo-kokeissa käytettäviä tehtävätyyppejä. 

  Arviointi: suoritusmerkintä  

   

  UE08 Raamattu eri uskonnoissa, 2 op 

  Opintojaksolla opiskelija perehtyy Raamatun kertomuksiin, tulkintatapoihin ja niiden käytön moninaisuuteen sekä kristinuskon sisällä että eri uskonnoissa. 

  Arviointi: numeroarviointi  

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Teologia, Uskontotiede, Historia, Arkeologia, Sosiologia, Kulttuurintutkimus, Antropologia, Journalistiikka. 
 • .

 • .

 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  Ensin ET01, muuten suoritusjärjestys on vapaa 
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä  1.vuosi: ET01, ET02 

  2.vuosi: ET03, ET04, ET05, ET06 

  3.vuosi:  

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: ET01, ET02 

  2.vuosi: ET03, ET04 

  3.vuosi: ET05, ET06 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  ET01 Minä ja hyvä elämä, 2 op 

  Opintojaksolla opitaan ymmärtämään oman maailman- ja elämänkatsomuksen rakentumista ja pohditaan hyvään ja onnistuneeseen elämään liittyviä kysymyksiä monitieteisesti ja moninäkökulmaisesti. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  ET02 Minä ja yhteiskunta, 2 op 

  Opintojaksolla tarkastellaan ihmisen katsomuksellista toimintaa yhteisöllisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Lisäksi harjoitellaan yhteiskunnallisten ilmiöiden kriittistä tarkastelemista ja perehdytään ihmisoikeusajatteluun ja muihin yhteiskunnan kannalta keskeisiin näkemyksiin. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  ET03 Kulttuurit, 2 op 

  Opintojaksolla tarkastellaan elämänkatsomuksellisia kysymyksiä kulttuurintutkimuksen tarjoamista näkökulmista käsin. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  ET04 Katsomukset, 2 op 

  Opintojaksolla tutustutaan erilaisten katsomusperinteiden historialliseen muovautumiseen ja pohditaan omaa elämänkatsomusta erilaisia katsomuksia koskevan tiedon valossa. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  ET05 Uskonnot ja uskonnottomuus, 2 op 

  Opintojaksolla perehdytään uskontotieteelliseen tutkimukseen, uskontokriittiseen ajatteluun, suuriin maailmanuskontoihin ja erilaisiin muihin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin katsomuksiin. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  ET06 Tulevaisuus, 2 op 

  Opintojaksolla perehdytään tulevaisuudentutkimukseen ja tieteen ja teknologian kehityksen heijastumiseen ihmisen katsomukselliseen ajatteluun ja toimintaan. 

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Uskontotiede, Historia, Arkeologia, Sosiologia, Kulttuurintutkimus, Antropologia, Journalistiikka. 
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  Suositellaan numerojärjestyksessä 
  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden syksyllä  1.vuosi: TE01 

  2.vuosi: TE02, TE03 

  3.vuosi: TE04 

  Opintojaksojen suoritusjärjestys: yo-koe 3.opintovuoden keväällä  1.vuosi: TE01 

  2.vuosi: TE02 

  3.vuosi: TE03, TE04 

  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  TE01 Terveys voimavarana, 2 op 

  Opintojaksossa käsitellään elintapoja, voimavaroja ja terveyden edistämistä yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Samalla harjoitellaan pohtimaan syy-yhteyksiä, seurauksia. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  TE02 Ympäristö ja terveys, 2 op 

  Opintojaksolla keskitytään elinympäristöjen sekä riippuvuuksien terveysvaikutuksiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Lisäksi opetellaan tutkimusprosessin perusteita. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  TE03 Yhteiskunta ja terveys, 2 op 

  Opintojaksolla keskitytään terveyden edistämiseen, sairauksiin eri aikakausina sekä pohditaan sairauteen liittyviä eettisiä kysymyksiä. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  TE04 Kohti ylioppilastutkintoa, 2 op 

  Opintojaksolla kerrataan lukion terveystiedon pääsisällöt. Opintojaksolla harjoitellaan vastaamaan ylioppilaskokeen tehtäviin. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Sosiaali- ja terveysala, liikunta-ala, psykologia ja biologia. Arjen terveysosaaminen alalla kuin alalla. 
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  LI01 ja LI02 pakollisia ja ne suoritetaan eri lukuvuosina.  
  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  LI01 Osaava liikkuja, 2 op 

  Tällä opintojaksolla liikutaan monipuolisesti eri ympäristöissä liikuntataitoja soveltaen ja reilun pelin sääntöjä noudattaen. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  LI02 Aktiivinen elämä, 2 op  

  Tällä opintojaksolla opetellaan liike- ja suoritustekniikoita sekä harjoittamaan eri fyysisen kunnon osa-alueita. Painopisteenä arkiliikunnan tärkeyden ymmärtäminen. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  LI03 Uudet mahdollisuudet, 2 op 

  Opintojaksolla tutustutaan uusiin lajeihin ja uusin tapoihin liikkua. Erilaisten liikuntataitojen ja fyysisten ominaisuuksien ylläpito ja kehittyminen kulkee luontaisesti mukana lajikokeilujen rinnalla. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  LI04 Yhdessä liikkuen, 2 op 

  Tämä opintojakso keskittyy sosiaalisen hyvinvoinnin ympärille. Yhdessä liikkuminen ja toisten huomioiminen vuorovaikutustilanteissa keskiössä.  

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  LI05 Virkistystä liikunnasta, 2 op 

  Opintojaksolla keskitytään psyykkisen toimintakyvyn lisäämiseen mm. rentoutumisten ja kehonhuollon avulla sekä muilla voimavaroja lisäävillä liikuntamuodoilla. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  LI06 Liikuntaohjelman suunnittelu ja toteutus, 2 op 

  Suunnitellaan yhdessä sekä yhteistä että henkilökohtaista liikuntaohjelmaa. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  LI07 Palloilu, 2 op 

  Palloilun opintojakso keskittyy nimensä mukaisesti erilaisiin pallopeleihin ja niiden harjoitteluun.  

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  LI08 Elämys- ja retkeilyliikunta, 2 op 

  Opintojaksolla opetellaan retkeilyn perustaitoja, jotka laitetaan käytäntöön yönyli kestävällä retkellä.  

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  LI09 Kuntoa ja virkistystä, 2 op 

  Opintojaksolla keskitytään kuntoiluun ja rakennetaan oppitunteja kuntoilun ympärille. Sen ohessa tutustutaan lähiympäristön liikuntapaikkoihin ja -mahdollisuuksiin. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  LI10 Vanhat tanssit ja hyvät tavat, 2 op 

  Opintojakso keskittyy tanssiaskeleiden opettelemiseen ja käytöstapoihin. Opintojakso huipentuu legendaarisiin vanhojen tansseihin. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  LIDL4 Liikunnan lukiodiplomi, 2 op 

  Opintojaksossa suoritetaan lukion liikuntadiplomi. Diplomissa arvioidaan liikuntakykyisyyttä, tietoja, erityisosaamista, harrastuneisuutta ja yhteistyötaitoja. Opintojaksolla tehdään portfolio. 

  Arviointi: numeroarviointi 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Liikunta-alan töihin, mutta liikkuva elämäntyyli hyödyttää ja kantaa läpi elämän alalla kuin alalla. 
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  Ensin MU1 – Intro ja sitten muut vapaassa järjestyksessä! 

  Yleislinjalaiset voivat valita näitä valinnaisia opintojaksoja yhdessä musiikkilinjan opiskelijoiden kanssa. 

  Opintojaksojen laajuudet kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot
   MU01 Intro, 2op
  Kehitetään Musiikin perustaitojen ja musiikillista yleissivistystä. Sisältää yhteismusisointitehtäviä, ryhmätöitä eri aiheista. Kurssikoe. Arviointi: numeroarviointi 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  MU02 Syke – Soiva ilmaisu, 2 op 

  Kerrataan ja kehitetään aiemmin opittuja musisointitaitoja yhdessä soittaen ja laulaen. Ohjelmistossa painotetaan suomalaista ja opiskelijoiden omia musiikkitaustoja. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  MU03 Genre- Globaali uteliaisuus, 2 op 

  Laajennetaan musiikin eri ilmiöiden ja erilaisten musiikkikulttuurien tuntemusta yhdessä soittaen ja laulaen. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  MU04 Demo -Luovasti yhdessä, 2 op 

  Pyritään kehittämään omaa musiikillista luovuutta ja tutkitan musiikin vaikuttavuutta esim. muissa taiteissa, mediassa ja yhteiskunnassa. 

  Arviointi: numeroarviointi 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  MU05o itsenäisen työskentelyn kurssi (2 op) 

  Esimerkiksi musiikin lukiodiplomin sisällön harjoitteluun tai muuhun itsenäiseen tai omatoimiseen pienryhmäopiskeluun soveltuva kurssi. 

  Arviointi: suoritusmerkintä

   

  MU06-MU17 kuoro, 2op/opintojakso 

  Koulun kuorotoimintaan osallistuminen 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  MU18-MU23 musiikkiprojekti, 2op/opintojakso 

  Esimerkiksi musikaaliin osallistuminen. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  MU24-MU27 Orkesteri, 2op/opintojakso 

  Orkesterissa soittaminen 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  MU28-MU32 Esitystekniikka, 2op/opintojakso 

  Äänentoistotekniikan rakentaminen ja käyttöönopetteleminen esim. koulun juhliin tai muihin tapahtumiin. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  MU33-MU37 Bändi- ja laulukurssi aktiivisille musiikin harrastajille, 2op/opintojakso
  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  MU38-MU42, Yhtyesoitto 2op/opintojakso 

  Bändisoitto. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  MU43-MU47 Yhtyelaulu, 2op/opintojakso 

  Acappellana laulaminen pienryhmässä äänissä 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Muusikkona toimiminen, musiikkikasvatus, musiikkipedagogiikka, studiomuusikkous, säveltäminen, sovittaminen, laulunkirjoitus, tuottaminen, musiikkiteknologia, kulttuuriala 
 • Opintojaksojen laajuudet kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Musiikkilinjan pakolliset opinnot 

   

  MUYO1 Taidemusiikki, 2 op 

  Tutustutaan länsimaisen taidemusiikin aikakausiin, soittimistoon ja tyyleihin. Luennot, ryhmätyöt, tehtävät, mahdolliset vierailut. 

   

  MUYO2 Kansojen musiikkia, 2 op 

  Tutustutaan maailman eri musiikkikulttuureihin. Luennot, ryhmätyöt, tehtävät, mahdolliset vierailut.  

   

  MUYO3 Populaarimusiikki, 2 op 

  Tutustutaan populaarimusiikin noin satavuotiseen historiaan. Työtapoina luennot, kuuntelutehtävät, omat esitelmät ja tehtävät, yhteismusisointi, mahdollisesti konserttikäynti.  

   

  MUYO4 Näyttämömusiikki, 2 op 

  Luennot, vierailut, yhteismusisointi, musiikin kuuntelu, näyttämöteoksiin tutustuminen, musiikkiteatterin ammattilaisten tapaamiset ja haastattelut. 

   

  MUYO5 Jazz, 2 op 

  Syvennytään jazziin soittajien taitojen mukaisten jazz-improvisaatiotehtävien kautta. Kurssin aikana syntyvä musiikillinen materiaali voidaan esittää pienimuotoisessa matineassa. 

   

  Musiikkilinjan valinnaiset opinnot 

   

  MUYO6-7 Muusikon työkalupakki, 2 op 

  Säveltapailun opiskelua, nuotinnuksen, komppilapun ja helppojen sovitusten kirjoittamisen harjoittelua. Esiintymisen teknisen valmistelun harjoittelua (esim. luvat, lavakartan, kanavalistan ym. laatiminen). Esiintymiseen liittyvät seikat (yhteys tilaajaan, sopimukset, taltioinnit, tekijänoikeudet, palaute). 

   

  MUKO1-12 Kuorotoiminta, 2 op 

  Ohjelmisto sisältää moniäänistä kamarikuoromusiikkia ja kuoro- ja orkesteriteoksia. Esiintymiset koulun juhlissa ja tapahtumissa, tilausesiintymiset ja edustustehtävät.
   

  MUKO13-22 Orkesteritoiminta, 2 op 

  Orkesterissa valmistaudutaan esiintymään koulun tapahtumissa ja juhlissa, vanhojen tansseissa sekä musikaaliproduktioissa. 

   

  MUPR1-10 Musiikkiteatteriproduktio, 2 op 

  Musiikkiteatteriproduktio voi olla esim. Broadway -musikaali tai muu valmis näyttämöteos tai opiskelijoiden ideoima, käsikirjoittama tai säveltämä musiikkinäytelmä. Rooleihin valitaan koe-esiintymisen perusteella. 

   

  MUPR11-20 Musiikkiproduktio, 2 op 

  Suuren musiikkikokonaisuuden harjoittaminen, Esim. juhlapyhiin, teemavuoteen, säveltäjän juhlavuoteen, tiettyyn musiikkigenreen tai artistin / yhtyeen tuotantoon liittyvä konsertti.
   

  MUTE1-6 Esitystekniikka, 2 op 

  Opiskellaan audiovisuaalisen laitteiston käytön perusteet ja osallistutaan koulun juhlien, konserttien ja muiden tapahtumien tekniikan toteutukseen. 

   

  MUTE7-8 Äänitys ja miksaus, 2 op 

  Tutustutaan koulun äänityslaitteiden ja yleisimpien musiikkiohjelmien käyttöön. Opiskellaan äänittämisen perusteita ja tutustutaan musiikin tallentamiseen, tekemiseen ja editointiin musiikkiohjelmien avulla. 

   

  MUTE9-10 Nuotinnus ja sovittaminen, 2 op
  Opetellaan käyttämään tavallisimpia nuotinnusohjelmia (esim. MuseScore) käytännönläheisten sovitustehtävien kautta. 

   

  MULA1-3 Laulun perusteet, 1 op 

  Tutustutaan lauluohjelmistoon ja kehitetään laulutaitoa. 

   

  MULA4-5 Lauluvalmennus, 2 op 

  Laulutunnit pienryhmissä 45 min. / viikko. Vain solistitehtäviin valmistautuville.  

   

  MUPI1-2 Soitonopetus, 1 op 

  Soitinopetus on järjestetty yhdessä Lahden musiikkiopiston ja Conciksen kanssa (Soitan koulussa). Opetus on maksullista. 

   

  MUPI3-4 Vapaa säestys, 1 op 

  Harjoitellaan pianolla säestämistä ja soinnuttamista pienryhmissä. 

   

  MUPI5 Sävellyspaja, 2 op 

  Tutustutaan erilaisiin oman musiikin tekemisen tapoihin ja työvälineisiin. 

   

  MUPI6-8 Yhtyelaulu, 2 op 

   A cappella -laulua 3-8 hengen yhtyeessä 45 min/viikko. 

   

  MUPI9-11 Yhtyesoitto,2 op) 

  Opiskelijoista voidaan heidän kiinnostuksen kohteistaan riippuen perustaa lähes millainen kokoonpano tahansa. Yhtye voi olla minkä tahansa populaarimusiikin genren bändi tai kamarimusiikki- tai kansanmusiikkiyhtye. 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä   
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  KU01 ensin, sitten muut 
  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit, 2 op 

  Opintojaksolla keskitytään omaan kuvataiteelliseen tekemiseen ja tutustutaan ajankohtaisiin ilmiöihin taiteen keinoin Opiskelija käyttää ja kokeilee monipuolisesti erilaisia työvälineitä ja menetelmiä. Opintojaksolla opitaan katsomaan, tutkimaan ja tulkitsemaan omaa ja muiden tuottamaa kuvaa. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.   

  Arviointi: numeroarviointi. 

    

  KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt, 2 op  

  Opintojaksolla opiskelija tutustuu rakennetun- ja luonnonympäristön sekä muotoilun historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Opiskelijan oma ympäristö on lähtökohtana tilan, paikan ja muotoilun tutkimiselle. Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan luovia materiaalikokeiluja, esim. pienoismalleja ja esinesuunnittelua. Mikä tekee tilasta toimivan, tuotteesta kestävän? Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.   

  Arviointi: numeroarviointi. 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa, 2 op 

  Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää visuaalisuuden merkityksen viestinnässä. Kulttuuriperintö, nykymedia ja omat kuvat ovat kurssin keskeistä sisältöä. Opintojaksolla on mahdollista tutustua valokuvaan, elokuvaan, mainontaan, graafiseen suunnitteluun, verkkoympäristöön ja sosiaaliseen mediaan. Millainen kuva vaikuttaa, koskettaa, pysäyttää? Millaista viestiä välität? Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.  

  Arviointi: numeroarviointi 

    

  KU4 Taiteen monet maailmat, 2 op 

  Opintojaksolla tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tehtyä kuvataidetta. Oman kuvantekemisen kautta tutkitaan sekä ajankohtaisia että historiallisia ilmiöitä. Opintojaksolla syvennetään myös kuvantulkinnan keinoja. Miten esimerkiksi ihmisen kuvaaminen on muuttunut aikojen kuluessa? Miten taidehistoria vaikuttaa omaan kuvalliseen ilmaisuun? Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.  

  Arviointi: numeroarviointi. 

   

  KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi, 2 op 

  Opintojakson aikana opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Opetushallitus julkaisee joka vuosi keväällä tehtävävaihtoehdot, joista opiskelija valitsee mieleisensä. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta. Oman opettajan lisäksi arvioijana on ulkopuolinen arvioija. Arvosana muodostuu teoksen ja portfolion keskiarvosta opettajan ja ulkopuolisen arvioijan kesken.  

  Arviointi: Numeroarviointi 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  KU5 Piirustus ja maalaus, 2 op 

  Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin piirtämisen ja maalaamisen tekniikoihin sekä niiden luomiin ilmaisumahdollisuuksiin. Opiskelija kehittää hahmottamiskykyään ja sommittelutaitoaan havainnoiden, tutkien ja vapaan luovan ideoinnin kautta. Opiskelija saa rohkeutta, taitoa, vapautta ja iloa omaan ilmaisuunsa. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.  

  Arviointi: suoritusmerkintä. 

   

  KU6 Keramiikka ja kuvanveisto, 2 op  

  Opintojaksolla tutustutaan keskeisiin keramiikan ja kuvanveiston työtapoihin ja polttotapoihin. Opiskelija oppii saven muotoilua eri tekniikoita käyttäen sekä oppii saven koristelua eri tekniikoita käyttäen sekä vahvistaa kolmiulotteisen hahmottamisen kykyään eri materiaaleilla. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.  

  Arviointi: suoritusmerkintä. 

   

  KU7 Valokuvaus ja kuvankäsittely, 2 op  

  Opintojaksolla opiskelija oppii valokuvauksen ja kuvankäsittelyn toiminnan perusteet sekä oppii soveltamaan kuvanrakentamisen keinoja valokuvauksessa ja kuvankäsittelyssä. Opiskelija oppii käyttämään valokuvaa sekä viestinnän että oman ilmaisun välineenä sekä tutustuu valokuvaukseen taiteena. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.  

  Arviointi: suoritusmerkintä. 

   

  KU8 Elokuvailmaisu, 2 op  

  Opintojaksolla tutustutaan elokuvakerronnan, kuvaamisen ja leikkauksen perusteisiin erilaisten harjoitustehtävien avulla, elokuvan ja videotaiteen eri lajeihin ja tyylisuuntauksiin. Opiskelija oppii soveltamaan elokuvakerronnan, kuvaamisen ja leikkaamisen perusteita omassa projektissa. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely. 

  Arviointi: suoritusmerkintä.  

   

  KU9 Taidegrafiikka, 2 op  

  Opintojakson aikana tutustutaan keskeisiin taidegrafiikan menetelmiin ja työtapoihin. Opiskelija ymmärtää kohopainon, syväpainon, laakapainon ja kaavainpainannan periaatteen, oppii laatan valmistamisen, vedostamisen, vedosten merkitsemisen ja kehystämisen perusteet.Opiskelija laajentaa taiteellisen ilmaisun mahdollisuuksiaan taidegrafiikan tekniikoilla. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.  

  Arviointi: suoritusmerkintä. 

   

  KU10 Kokeileva taide, 2 op  

  Opintojakson aikana tutustutaan nykytaiteen eri ilmenemismuotoihin. Tavoitteena on ymmärtää taiteen tekemisen erilaisia lähtökohtia ja tavoitteita. Opiskelija kokeilee erilaisten tekniikoiden yhdistämistä omassa työskentelyssään, suunnittelee ja toteuttaa kokeellisen taideteoksen ja saa lisää keinoja omaan taiteelliseen ilmaisuunsa. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely. 

  Arviointi: suoritusmerkintä.  

   

  KU11 MediaLab, 2 op 

  Opintojaksolla työskennellään luovassa ja kokeilevassa hengessä uuden digitaalisen teknologian parissa. Tutustutaan digitaaliseen muotoiluun ja kuvan tekemiseen eri tavoilla ja tekniikoilla. Luova materiaalien käyttö, tekemällä oppiminen ja opitun yhdessä jakaminen mahdollistavat tulevaisuuden tärkeitä taitoja. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.  

  Arviointi: suoritusmerkintä.   

   

  KU12 Oma taideprojekti, 2 op  

  Opintojakson aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman taideprojektin kehittäen taiteellista ilmaisua ja pitkäjänteisen työskentelyn ja projektinhallinnan kehittymistä. Taideprojekti voi olla itsenäinen kokonaisuutensa, osa lukion muuta toimintaa tai liittyä opiskelijan vapaa-aikaan tai muihin lukion ulkopuolisiin yhteyksiin. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.  

  Arviointi: suoritusmerkintä.   

   

  KU13 Lavastuksen työpaja1, 2 op 

  Opintojakson aikana opiskelija oppii ymmärtämään lavastamisen ja illusorisen tilan luomisen perusteita toteuttaen oppimaansa myös käytännössä. Opiskelija hyödyntää eri taiteen- ja tieteenalojen näkökulmia tuottaessaan visuaalista lavastusta yhteisessä produktiossa. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.  

  Arviointi: suoritusmerkintä. 

   

  KU14 Lavastuksen työpaja 2, 2 op  

  Opintojakson aikana opiskelija oppii ymmärtämään lavastamisen ja illusorisen tilan luomisen perusteita ja toteuttavat oppimaansa myös käytännössä. Opiskelija hyödyntää eri taiteen- ja tieteenalojen näkökulmia tuottaessaan visuaalista lavastusta yhteisessä produktiossa. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely. 

  Arviointi: suoritusmerkintä. 

   

  KU15 Projekti 1, 2 op 

  Projekti 1:n oppimistavoitteet määritellään erikseen joka opintojakson alussa. Opintojakso syventää kuvataiteen kursseilla opittuja tietoja ja taitoja. Sisällöt määräytyvät opintojaksokohtaisesti. Projekti 1 soveltuu hyvin esimerkiksi itsenäiseen syventävään taiteelliseen työskentelyyn ja erilaisiin työpajoihin. Projekti 1 voidaan toteuttaa yhteistyössä koulun ulkopuolisten toimijoiden kuten korkeakoulujen, kuvataiteilijoiden ja muotoilualan yritysten kanssa. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.  

  Arviointi: suoritusmerkintä. 

   

  KU 16 Projekti 2, 2 op    

  Projekti 2:n oppimistavoitteet määritellään erikseen joka opintojakson alussa. Opintojakso syventää kuvataiteen kursseilla opittuja tietoja ja taitoja. Sisällöt määräytyvät opintojaksokohtaisesti. Projekti 2 soveltuu hyvin esimerkiksi itsenäiseen syventävään taiteelliseen työskentelyyn ja erilaisiin työpajoihin. Projekti 2 voidaan toteuttaa yhteistyössä koulun ulkopuolisten toimijoiden kuten korkeakoulujen, kuvataiteilijoiden ja muotoilualan yritysten kanssa. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.  

  Arviointi: suoritusmerkintä. 

   

  KU17 Projekti 3, 2 op  

  Projekti 3:n oppimistavoitteet määritellään erikseen joka opintojakson alussa. Opintojakso syventää kuvataiteen kursseilla opittuja tietoja ja taitoja. Sisällöt määräytyvät opintojaksokohtaisesti. Projekti 3 soveltuu hyvin esimerkiksi itsenäiseen syventävään taiteelliseen työskentelyyn ja erilaisiin työpajoihin. Projekti 3 voidaan toteuttaa yhteistyössä koulun ulkopuolisten toimijoiden kuten korkeakoulujen, kuvataiteilijoiden ja muotoilualan yritysten kanssa. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.  

  Arviointi: suoritusmerkintä. 

   

  KU18 Projekti 4, 2 op  

  Projekti 4:n oppimistavoitteet määritellään erikseen joka opintojakson alussa. Opintojakso syventää kuvataiteen kursseilla opittuja tietoja ja taitoja. Sisällöt määräytyvät opintojaksokohtaisesti. Projekti 4 soveltuu hyvin esimerkiksi itsenäiseen syventävään taiteelliseen työskentelyyn ja erilaisiin työpajoihin. Projekti 4 voidaan toteuttaa yhteistyössä koulun ulkopuolisten toimijoiden kuten korkeakoulujen, kuvataiteilijoiden ja muotoilualan yritysten kanssa. Opintojakson arvioinnin kohteena on eri muodoissa toteutettu kuvallinen työskentely.  

  Arviointi: suoritusmerkintä. 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Kuvataiteilija, muotoilija, kuvataideopettaja, luokanopettaja, arkkitehti, valokuvaaja, elokuva-ala, lavastus ja tarpeisto, kulttuuriala, arkeologi, taidehistorioitsija, restauroija, peliala, älytaiteen ala, maisema-arkkitehti. 
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  OP01 1. vuotena, OP02 2.–3.vuotena.  
  Opintojaksojen laajuudet kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  OP01 Minä opiskelijana, 2 op 

  Opintojaksolla opiskelija saa tukea henkilökohtaisen opintopolun suunnitteluun. Opintojaksolla käsitellään lukio-opintojen etenemistä, opiskelu- ja ajankäyttötaitoja, motivaatiota sekä tulevaisuuden suunnittelua. Tavoitteena on auttaa opiskelijoita tekemään tietoisia päätöksiä opintopolullaan ja tukea itsetuntemuksen kehittymistä.  

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  OP02 Jatko-opinnot, työelämä, tulevaisuus, 2 op 

  Opintojakson teemoina ovat urasuunnittelu, jatko-opintovalinnat ja työelämätietous. Opiskelija saa tietoa eri koulutusvaihtoehdoista ja ammateista sekä harjoittelee opintojen suunnittelua ja aikatauluttamista. Tavoitteena on auttaa lukiolaista tekemään tietoisempia päätöksiä jatko-opinnoista sekä syventää itsetuntemusta. Opintojaksolla käy vierailijoita korkeakouluista ja työelämästä. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  OP03 Tutorkoulutus ja –toiminta 1, 2 op 

  Tutorit perehtyvät omaan lukioon oppimisympäristönä sekä tutorin tietoihin ja taitoihin. Tutorit opastavat ja ohjaavat lukioon pyrkiviä ja lukiossa opiskelevia opiskeluun liittyvissä asioissa. Toimintaan osallistuminen 2. vuoden aikana. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  OP04 Tutorkoulutus ja –toiminta 2, 2 op 

  Tutorit perehtyvät omaan lukioon oppimisympäristönä sekä tutorin tietoihin ja taitoihin. Tutorit opastavat ja ohjaavat lukioon pyrkiviä ja lukiossa opiskelevia opiskeluun liittyvissä asioissa. Toimintaan osallistuminen 3. vuoden aikana. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  OP05 Opiskelijakunnan hallitustyö 1, 2 op 

  Opiskelija osallistuu opiskelijakunnan toimintaan; osallistuu säännöllisesti opiskelijakunnan hallituksen kokouksiin, rehtorin ja hallituksen tapaamisiin, lukion toiminnan arviointiin ja kehittämiseen, sekä järjestää muille opiskelijoille tapahtumia ja tempauksia, jotka edistävät opiskelijoiden jaksamista lukio-opinnoissa. Toimintaan osallistuminen yhden lukuvuoden ajan. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  OP06 Opiskelijakunnan hallitustyö 2, 2 op 

  Opiskelija osallistuu opiskelijakunnan toimintaan; osallistuu säännöllisesti opiskelijakunnan hallituksen kokouksiin, rehtorin ja hallituksen tapaamisiin, lukion toiminnan arviointiin ja kehittämiseen, sekä järjestää muille opiskelijoille tapahtumia ja tempauksia, jotka edistävät opiskelijoiden jaksamista lukio-opinnoissa. Toimintaan osallistuminen toisen lukuvuoden ajan. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  OP07 Ryhmänohjaus, 2 op 

  Opiskelija osallistuu koko lukioajan säännöllisesti ryhmänohjaustunteihin ja -tuokioihin, seuraa ryhmänohjaajan antamaa opintoihin ja lukion käytänteisiin liittyvää tiedotusta, tulee haastateltavaksi ryhmänohjaajan kutsusta, hoitaa asianmukaisesti ryhmänohjaajalta anottavat poissaololuvat, selvittää poissaolonsa annettujen ohjeiden mukaisesti, osallistuu ryhmän toimintaan esim. juhlien järjestelyissä ja opiskelijakunnassa, osallistuu lukion juhliin ja juhlatilaisuuksiin sekä muihin yhteisiin tapahtumiin. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  OP08 Lukio-TET, 2 op 

  Lukio-TET on kaksipäiväinen, joista toinen päivä toteutetaan yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa (esim. LAB, Koulutuskeskus Salpaus) ja toinen yrityksissä (esim. Kemppi Oy). Opintojaksoon kuuluu ennakkotapaaminen ja verkko-oppimisympäristössä olevat materiaalit ja tehtävät sekä yhteinen todistustenjakotilaisuus.  

  Arviointi: suoritusmerkintä 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Hyvä itsetuntemus, laaja tieto erilaisista opiskelumahdollisuuksista sekä taito suunnitella omia opintoja ja elämänvalintoja hyödyttävät opiskelijaa tulevaisuuden alasta riippumatta.  
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  Ei suoritusjärjestystä 
  Opintojaksojen laajuudet kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  AT1 Tietotekniikan perusteet, 2 op 

  Opintojaksolla opetellaan lukiossa tarvittavia tietotekniikan perustaitoja, kuten Abitti-käyttöjärjestelmään liittyvien ohjelmien hallintaa, taulukkolaskennan perusteita, tekstinkäsittelyn perusteita ja esitysgrafiikan perusteita. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  AT2 Kuvantuoton ja kuvankäsittelyn perusteet, 2 op 

  Opintojaksolla tutustutaan kuvankäsittelytaitoihin Adobe Photoshopilla. Etenet opintojaksolla omatahtisesti ja oman tasosi mukaisesti. Opintojaksolla tutustutaan kuvankäsittelyyn nimenomaisesti teknisestä näkökulmasta, joten taiteellisia taitoja ei tarvita. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  AT3 Verkkosivujen- ja julkaisujen perusteet, 2 op 

  Opintojaksolla opetellaan tekemään omat kotisivut. Etenet opintojaksolla omatahtisesti ja oman tasosi mukaisesti. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  AT4 Ohjelmoinnin perusteet, 2 op 

  Opintojaksolla tutustutaan ohjelmoinnin perusteisiin. Etenet opintojaksolla omatahtisesti ja oman tasosi mukaisesti. Etevimmät voivat edetä pitkällekin Helsingin yliopiston ohjelmoinnin MOOC-kurssille, jos intoa riittää. Aiempaa ohjelmointikokemusta ei tarvitse olla, sillä myös kokematon ohjelmoija voi kartuttaa opintojaksolla osaamistaan oman tasonsa mukaan. Opintojaksosta on erityisesti hyötyä pitkän matematiikan lukijoille, sillä Python-ohjelmointikieli kuuluu nykyiseen opetussuunnitelmaan MAA11 opintojaksolla opittavana asiana. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä   
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  Vapaa 
  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   –

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  KÄLD3 Käsityön lukiodiplomi, 2 op 

  Oman käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessi. Tuote ja portfolio. Valtakunnalliset tehtävät. Itsenäinen suoritus, tiedustele opettajalta.  

  Vaatii vähintään 2 lukion käsityön opintojaksoa pohjalle.  

  Arviointi: numeroarviointi  

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  KÄS01 Vaateompelu, 2 op
  Vaateompelun ja vaatesuunnittelun perusasioita. 

  Toimivan käyttövaatteen suunnittelu ja valmistaminen.  

  Kaavojen piirtäminen ja muokkaaminen omien mittojen ja suunnitelmien mukaan, kankaiden leikkaaminen ja ompelutaitojen kehittäminen.  

  Arviointi: suoritusmerkintä  

   

  KÄS03 Fantasia-asu, 2 op 

  Naamiais- tai fantasiapuvun tai sen osan suunnittelu ja toteutus.
  Roolivaatetukseen, erikoismateriaaleihin ja erilaisiin teknisiin ratkaisuihin tutustuminen ja toimivan tuotteen valmistaminen. 

  Arviointi: suoritusmerkintä  

   

  KÄS06 Kankaankuviointi, 2 op 

  Kankaiden värjäystä, painamista, maalaamista ja kuviointia monipuolisesti erilaisilla tekniikoilla. 

  Kuvioiduista kankaista oman tuotteen valmistaminen opiskelijan suunnitelman mukaisesti. 

  Arviointi: suoritusmerkintä  

   

  KÄS08 Lankatekniikat, 2 op 

  Tutustumista neulonnan, virkkauksen, nauhojen, pitsien ja kirjonnan moniin mahdollisuuksiin ja tekniikoihin. Pieniä harjoituksia eri tekniikoilla, opitun luovaa soveltamista.
  Oman tuotteen suunnittelu ja valmistaminen itseä kiinnostavalla lankatekniikalla. 

  Arviointi: suoritusmerkintä  

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Kasvatusala, opetusala, sosiaaliala, hoitoala, kirurgia, rakennusala, muotoilu- ja taidealat, teatteriala, käsityöalat, muut luovat alat 
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  Suositellaan TEA01-opintojakson suorittamista ennen muille jaksoille osallistumista. Sen jälkeen suoristusjärjestys on vapaa 
  Opintojaksojen laajuudet, kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  TEA01 Teatteri-ilmaisun perusteet, 2 op 

  Opintojaksolla tutustutaan teatteri-ilmaisun eri osa-alueisiin, kuten yhdessä toimimiseen, vuorovaikutukseen, äänen käyttöön ja esiintymiseen. Opiskelu tapahtuu erilaisten harjoitteiden, leikkien, improvisaation ja pienten esitysten valmistamisen avulla. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  TEA02 Näyttelijäntyön perusteet, 2 op 

  Opintojaksolla tutustutaan näyttelijäntyön eri osa-alueisiin, kuten roolin rakentamiseen, tekstin tulkintaan ja näyttämökontaktin luomiseen. Opintojakson työtapoina ovat näyttelijäntyön harjoitteet sekä erilaisten näytelmätekstien harjoitteleminen niin yksilö-, pari- kuin ryhmätöinä. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  TEA03 näyttelijäntyön jatko, 2 op 

  Opintojaksolla syvennetään näyttelijäntyön taitoja monologiesityksen valmistamisen avulla. Opiskelijat kirjoittavat itselleen monologin valitsemastaan aiheesta, ja työstävät sen valmiiksi esitykseksi opettajan ohjauksessa ja muiden opiskelijoiden tuella. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  TEA04 Improvisaation perusteet, 2 op 

  Opintojaksolla tutustutaan improvisaation perusteisiin erilaisten harjoitteiden avulla sekä harjoitellaan improvisoitujen kohtausten esittämisetä erilaisilla kohtaustekniikoilla. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  TEA05 Draaman kaari ja teatterihistoria, 2 op 

  Opintojakso on kaksiosainen: Opintojakson alussa tutustutaan erilaisiin dramaturgisiin rakenteisiin ja näytelmän juonen rakentamiseen. Opiskelijat pääsevät oppimansa avulla testaamaan sekä näytelmätekstien kirjoittamista että näiden tekstien esittämistä. Opintojakson toisessa osassa tutustutaan teatterihistorian tärkeimpiin vaiheisiin ja testaillaan erilaisten historiasta esiin nousevien teatterilajien esittämistä. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  TEA06 Teatterin tyylilajit ja lajityypit, 2 op 

  Opintojaksolla tutustutaan teatterin eri tyylilajeihin ja lajityyppeihin sekä teorian opiskelun että käytännön tekemisen kautta. Työtapoina ovat koko ryhmän yhteinen työskentely sekä pareittain ja pienryhmissä valmistetut esitykset. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  TEA07 Visuaalinen teatteri, 2 op 

  Opintojaksolla tutustutaan erityisesti teatterin visuaaliseen puoleen. Opintojakson aikana valmistetaan esitys, jonka valmistuksessa keskitytään erityisesti esityksen näyttämöllistämiseen ja siihen, millä elementeillä visuaalisuus ja näyttelijäntyö voivat tukea toisiansa.  

  Arviointi: suoritusmerkintä 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä   
 • Opintojaksojen suoritusjärjestys  Suoritusjärjestys on vapaa. 
  Opintojaksojen laajuudet kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  HYAVO01 Minäkö yliopistoon?, 2 op 

  Opintojaksolla tutustutaan tarkemmin korkeakoulu- ja erityisesti yliopisto-opiskeluun. Kuullaan yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia, osallistutaan Avoimen yliopiston luennolle ja mahdollisesti vieraillaan Helsingin yliopistolla. Opintojaksolla pohditaan ja kehitetään myös omia opiskelutaitoja ja –valmiuksia. Opintojakso on osa Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kanssa yhteistyössä tehtäviä opintoja. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  HYAVO02 Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan, 2 op 

  Opintojakson aikana tutustutaan kiusaamisen ja erilaisten ryhmäilmiöiden määritelmiin, muotoihin, yleisyyteen, seurauksiin ja ehkäisyyn päiväkodissa ja koulussa. Opintojakso on osa Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kanssa yhteistyössä tehtäviä opintoja. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  HYAVO03 Tutustumiskurssi ympäristötieteisiin, 2 op 

  Opintojakson keskeisenä sisältönä on ekotoksikologian historia ja testaus, peruskäsitteistö, kemikaalien toksisuuden perusta, ympäristökohtalo, biomarkkerit, ekologiset vaikutukset. Opintojakso on osa Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kanssa yhteistyössä tehtäviä opintoja. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  HYAVO04 Tutustumiskurssi, 2 op  

  Opintojakson sisältö vaihtuu lukuvuosittain ja se on osa Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kanssa yhteistyössä tehtäviä opintoja. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  HYAVO05 Tutustumiskurssi, 2 op 

  Opintojakson sisältö vaihtuu lukuvuosittain ja se on osa Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kanssa yhteistyössä tehtäviä opintoja. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  TIEDE01 Tutkimus koukuttaa! -Tiedettä ja tutkimusta korkeakouluissa, 2 op 

  Opintojaksolla tutustutaan opiskeluun ja tutkimukseen korkeakouluissa ja se toteutetaan tiedeluentosarjana, joka sisältää myös toiminnallisia osuuksia. Vierailevia luennoitsijoita Lahden Yliopistokampukselta.  

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  TIEDE02 Biologisia ja kemiallisia tutkimuksia Vesijärvestä, 2 op 

  Opintojakson keskeisenä sisältönä on vesien pieneliöstä, vesiekosysteemin ravintoverkon toiminta, ihmisen vaikutus vesiympäristöihin ja vesistön suojelu sekä tärkeimmät vesieliöstöön vaikuttavat kemialliset ja fysikaaliset muuttujat. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  TIEDE03 DNA -sormenjälkiä ja rikoskemiaa, 2 op 

  Opintojakson aikana opiskelijat ratkaisevat rikoksen tekijän ja laadun tekemällä DNA- ja kemiallisia analyysejä (DNA:n eristäminen verestä, näytteenotto ja esikäsittely, standardiliuosten valmistus). Opintojaksoon kuuluu asiantuntijaluentoja DNA-tunnisteiden käytöstä ja rikoskemiasta. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä  Näiden opintojaksojen kautta sekä ammattikorkeakoulu että yliopisto-opinnot ja opiskelu tulevat tutuiksi jo lukion aikana. Niistä on myös helppo löytää suoraan tiettyihin tieteenaloihin esim. erityispedagogiikka, ympäristötieteet, biologia ja kemia johdattelevia opintojaksoja. 
 • Opintojaksojen laajuudet kuvaukset ja arviointi 

   

   

   

  Pakolliset opintojaksot 

   

  Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot 

   

   

  Muut valinnaiset opintojaksot 

   

  HYV01o Hyvinvointi, 4 op 

  Opintojakso sisältää ryhmäopetusta, jonka aikana opitaan tietoja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä projektin, jonka aikana opiskelija keskittyy opettajan mentoroimana oman hyvinvointinsa lisäämiseen. Teemoina ovat palautuminen ja stressinhallinta, itsehoito, elämäntavat, sosiaaliset taidot, sosiaalinen paineen käsittely, omien vahvuuksien ja haaveiden sekä motivaation pohtiminen, tavoitteiden asettaminen, vastuunkantaminen sekä arvopohdinta ja ergonomia.  

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  LK02 Liikennekasvatus, 2 op 

  Suoritettu B-ajokortti hyväksiluetaan osaksi lukion opintoja. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  KV01o Kansainvälisyys 1, Suomi muiden silmin, 2 op 

  Kansainvälisten vieraiden isännöiminen omassa kulttuurissa ja vierailun ja yhteistyön suunnittelu. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  KV02o Kansainvälisyys 2, Vieraana toisessa kulttuurissa, 2 op 

  Opiskelijavaihdon suunnittelu, valmistelu ja toteutus yhdessä yhteistyökoulun kanssa. 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  KV03o Kansainvälisyys 3, Yhteinen maailmamme, 2 op 

  Johonkin Euroopan ulkopuoliseen maahan tai maanosaan tai globaaliin teemaan tutustuminen 

  Arviointi: suoritusmerkintä 

   

  TO03 Osaaminen arjessa, 2 op 

  Riittävän laaja vapaaehtoistoiminta, lukioaikainen työskentely/kesätyö, valmentaminen tai harrastustoiminnan ohjaaminen voidaan hyväksilukea osaksi lukio-opintoja.  

  Arviointi: suoritusmerkintä 

  Jatko-opintoalat, jonne aineen opiskelu on hyödyllistä 
 • Lukio-opintojen minimimäärä on 150 opintopistettä. Näistä pakollisia opintoja on 94-102 opintopistettä. Valtakunnallisia syventäviä opintojaksoja tulee valita vähintään 20 opintopistettä, lisäksi erityislinjoilla on omat vähimmäisvaatimuksensa. Suositeltavaa on valita enemmän kuin vaadittava minimimäärä, esim. vähintään 154-160 opintopistettä. Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden suositellaan ottavan vähintään 60 opintopistettä ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden 30 opintopistettä, jos aikoo suorittaa lukion kolmessa vuodessa.

  Musiikin ja kuvataiteen- ja muotoilun erityislinjoilla on opiskeltava vähintään 24 opintopistettä erityisen koulutustehtävän mukaisia opintoja. Tällöin he ovat oikeutettuja vähentämään valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 8 §:ssä säädetystä pakollisten opintojen määrästä 16 opintopistettä. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion pakollisten oppiaineiden opintopisteistä.  Opintopisteitä pois jätettäessä on muistettava, että ylioppilastutkintolautakunnan määräysten mukaisesti oppiaineen kaikki pakolliset opinnot on suoritettava, jotta aineen voi suorittaa ylioppilaskirjoituksissa.

 • Lu­ki­on luku­vuo­si on ja­et­tu vii­teen jak­soon/periodiin, jois­ta jo­kai­nen päät­tyy päättö- eli koe­viik­koon. Opin­to­jen suun­nit­te­lus­sa si­nua aut­ta­vat opinto-oh­jaa­ja, opet­ta­jat, ryh­män­oh­jaa­ja sekä tu­to­rit.  

  Lukio-opintojen peri­aat­tei­siin kuu­luu se, että voit itse va­li­ta aine­yh­dis­tel­mä­si ja ete­ne­mis­tah­ti­si. Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman lukio-opinnoistaan Wilmassa. Huolellisesti tehty ja ajan tasalla pidetty opintosuunnitelma helpottaa lukujärjestyksen teossa. Tarkista opintojen suo­ri­tusjärjestys kurssisisällöistä ja hyödynnä opintojen suunnittelulomaketta.  Suunnitelmaa tehdessäsi voit huomioida mahdolliset jatko-opintosuunnitelmat ja ylioppilastutkinnon aineet ja niiden hajauttamisen eri tutkintokerroille. 

  Lu­kio on mi­toi­tet­tu suo­ri­tet­ta­vak­si kol­mes­sa vuo­des­sa. Opin­to­jen ve­ny­mi­nen nel­jään vuo­teen ei ole suo­ta­vaa, ell­ei opis­ke­li­jal­la ole sii­hen jo­tain eri­tyis­tä syy­tä, ku­ten ur­hei­li­jan vaa­ti­va har­joi­tus­oh­jel­ma tai oppimisvaikeudet. Lu­ki­on oppi­mää­rä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä (Lukiolaki 23 §).

  Oma­toi­mi­ses­ti opis­ke­li­ja ei voi muut­taa opintosuunnitelmaansa. 3,5 -4 vuoden opintosuunnitelmaan siirtyminen tehdään yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

  Alla opintopisteiden suositeltu suoritusmäärä vuosittain eri opintoaikatauluilla. 

  Opintojen kesto 

  1 vuoden jälkeen 

  2 vuoden jälkeen 

  3 vuoden jälkeen 

  4 vuoden jälkeen 

  3 vuotta 

  60 op 

  120 op

  150 op

   

  3,5 vuotta 50 op 100 op 140 op

  150 op

  4 vuotta 

  40 op

  80 op

  120 op

  150 op

 • Lukioon haettaessa täytetään sähköinen ainevalintakortti. Lisäksi kesällä valituksi tulleet täyttävät sähköisen ainevalintakyselyn. Nämä tiedot vaikuttavat opiskelijoiden ryhmiin sijoittamiseen ja lukujärjestyksiin. Opinto-ohjaajat tekevät kesäkuussa ensimmäisen vuoden opiskelijoille ainevalinnat ja lukujärjestykset ensimmäiseen jaksoon sekä alustavat ainevalinnat jaksoihin 2-5.  Ensimmäisen jakson lukujärjestys tarkistetaan ryhmänohjaajan kanssa ensimmäisenä opiskelupäivänä ja 2.-5. jaksot opinto-ohjaajan kanssa OP01-opintojaksolla.

  Tammikuussa kaikki jatkavat opiskelijat tekevät Wilmassa esivalinnat seuraavaa lukuvuotta varten, eli ilmoittavat mitä opintoja he aikovat seuraavana lukuvuonna opiskella. Näin seuraavan vuoden opintotarjottimelle osataan perustaa oikea määrä eri opintojaksojen ryhmiä, ja opiskelija on esivalinnoillaan varannut niistä itselleen paikan.

  Huhti-toukokuussa opiskelijat tekevät Wilmassa opintotarjottimelta ainevalinnat ja lukujärjestykset seuraavalle lukuvuodelle. Opiskelijat voivat valita opintoja myös Lahden lyson opintotarjottimelta. Opiskelijan itselleen suunnittelemaan lukujärjestykseen voi tulla pieniä muutoksia, jos ryhmäkokoja tasoitellaan.

 • Opintojaksosuositukset eri lukuvuosille on merkitty Opintojen suunnittelulomakkeeseen 

  Suoritusjärjestyksestä poikkeamisesta opiskelijan on neuvoteltava aineenopettajan kanssa. Valintoja tehdessä on hyvä valita ensimmäisenä ne opintojaksot tai kurssit, joita tarjotaan vain kerran lukuvuodessa (esim. SAA, RAA). Kielissä ja matematiikassa opintojaksot/kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä.

  LOPS2021 mukaan opiskeleville kielissä ja matematiikassa on muodostettu useammasta moduulista opintojaksoja, jotka jatkuvat yli jaksojen.

  Alla olevasta linkistä pääset katsomaan LOPS2021 kaikki opintojaksot

  OPINTOJAKSOT LOPS2021

 • Jos sinulta puuttuu vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) kurssi, katso mikä opintojakso uudessa opetussuunnitelmassa (LOPS2021) vastaa sitä. Jos taas uuden opetussuunnitelman opiskelijana haluat osallistua vanhan opetussuunnitelman kurssille, katso minkä opintojakson kurssi korvaa. Huomaa, että opintojaksojen/kurssien numeroinneissa voi olla eroja. Kaikille kursseille/opintojaksoille ei löydy vastaavaa kurssia. Tällaisissa tapauksissa kurssin voi tehdä itsenäisesti. Lisätietoa saat aineenopettajilta ja opinto-ohjaajilta.

  Vastaavuustaulukko LOPS2016-LOPS2021

 • Lukuvuoden aikana seuraavien jaksojen opintojaksovalintoja voi muuttaa jaksojen vaihtuessa, ennen koeviikkoa. Valintoja muuttaessa tulee olla huolellinen, että opintojen kokonaismäärä ei vähene liian pieneksi.

 • Pitkän matematiikan tai vieraiden kielten oppimäärän voi vaihtaa lyhyeksi oppimääräksi. Aineen oppimäärän muutoksesta opiskelijan täytyy keskustella aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Samalla kartoitetaan, miten suoritetut kurssit hyväksiluetaan lyhyeen oppimäärään, ja tehdään muutokset lukujärjestykseen. Lukio-opiskelijan on kuitenkin suoritettava vähintään yhden vieraan kielen pitkän oppimäärän opinnot.

  Pitkän matematiikan suoritetut opintojaksot/kurssit lasketaan lyhyen matematiikan kokonaisopintopiste-/kurssimäärään. Seuraavat matematiikan opintojaksot/kurssit vastaavat sisällöiltään toisiaan:

  KURSSIT OPETUSSUUNNITELMAN (LOPS2016) MUKAAN

  • MAA02→MAB02
  • MAA03→MAB03
  • MAA06→MAB07
  • MAA08→MAB04
  • MAA10→MAB05
  • MAA15→MAB06

  OPINTOJAKSOT OPETUSSUUNNITELMAN (LOPS 2021) MUKAAN

  • MAA2 –> MAB2
  • MAA3 –> MAB3
  • MAA6 –> MAB8
  • MAA8 –> MAB5
  • MAA9 –> MAB7

  Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän valinnaisia/syventäviä tai paikallisia muita valinnaisia/soveltavia opintojaksoja/kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

  Jos opiskelija pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä pitempään oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Suoritusjärjestyksestä poikkeamisesta opiskelijan on neuvoteltava aineenopettajan kanssa.

  Oppimäärää vaihdettaessa pitkän oppimäärän opintojaksojen/kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden opintojaksojen/kurssien arvosanoiksi. Opintojakso-/kurssisuoritusta ei saa niistä pitkän matematiikan hylätyistä opintojaksoista/kursseista (arvosana 4 tai K), jotka eivät vastaa mitään lyhyen matematiikan opintojaksoa/kurssia. Kokonaisopintojakso-/kurssimäärään ei lasketa pitkän oppimäärän opintojaksoa/kurssia, jonka sisältö vastaa opiskelijan suorittaman lyhyen oppimäärän opintojakson/kurssin sisältöä.

  Opiskelijan pyytäessä järjestetään ns. osaamistasotentti, jossa pitkästä matematiikasta siirtynyttä arvosanaa voi pyrkiä korottamaan lyhyen matematiikan vastaavan opintojakson/kurssin kokeella.  Osaamistasotenttiä voi anoa myös sellaiselle pitkästä matematiikasta lyhyeen matematiikkaan siirretylle opintojaksolle/kurssille, jonka arvosana on neljä.

  Jos ajatuksissasi on vaihtaa pitkä matematiikka lyhyeen matematiikkaan, päätöksen oppimäärän vaihdosta voi tehdä helposti 1. opiskeluvuoden 2. ja 3. periodin vaihteessa. Näin ehdit vielä valitsemaan lyhyen matematiikan MAB02-ryhmän 3. tai 4. periodiin. Ota aina yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi, jos olet vaihtamassa matematiikan oppimäärää.

 • Oppimateriaalit ilmoitetaan opintojakson alussa. Useimpiin oppimateriaaleihin kirjaudutaan käyttämällä MPASSid:tä.

  Ei-oppivelvolliset opiskelijat voivat halutessaan hankkia oppimateriaalilisenssit LOPS2021 opintojaksoille koulun kautta laskulla.