Hyppää sisältöön

Kansainvälisyys

Gaudiassa jatkuu Kannaksen lukiolle 2021-2022 myönnetty Erasmus+ -akkreditointi, mikä tarkoittaa rahoitettua, tunnustetusti laadukasta ja suunnitelmallista kansainvälisyystoimintaa. Sen ansiosta pystymme tarjoamaan kansainvälisyyden kokemuksia hyvin monelle opiskelijalle ja opettajalle erilaisten liikkuvuusmuotojen kautta. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni taustasta riippumatta pääsee näistä kokemuksista osalliseksi. Liikkuvuusmuotoja ovat esimerkiksi opiskelijaryhmien vaihdot ja yksittäisten opiskelijoiden pidempiaikaiset vaihdot.

Gaudialla on paljon kontakteja ympäri Eurooppaa ja Euroopan ulkopuolellakin. Yhteistyötä näiden tahojen kanssa jatketaan ja uusiakin tuttavuuksia solmitaan. Erasmus+ -akkreditoinnilla rahoitetaan Euroopan sisällä tapahtuvaa liikkuvuutta.

Opinto-ohjauksessa esitellään monipuolisesti jatko-opiskelumahdollisuuksia myös ulkomailla. Koululla käy paljon vierailijoita kertomassa eri maiden korkeakouluista, ja lisäksi tehdään virtuaalisia käyntejä ulkomaisiin yliopistoihin.

Kansainvälisyyshankkeiden esittelyjä

  • Jo syksyllä 2015 käynnistyi yhteistyö katalonialaisen Lleidan kaupungin Manuel de Montsuar -koulun kanssa, jonka myötä  espanjanopiskelijat pääsevät vastaanottamaan espanjalaisopiskelijoita ja vierailemaan itse kohdekielen ympäristössä. Yhteistyö jatkuu edelleen. Vastuuopettaja on Liisa Seppälä.

     

  • Gaudiassa jatketaan pienimuotoista vaihtoa japanilaisen Mugokavan tyttökoulun kanssa. Tässä vaihdossa kaksi lukiomme tyttöä lähtee noin kolmeksi viikoksi Japaniin, asuu perheessä paikallisen opiskelijan luona ja käy koulua. Vastavuoroisesti opiskelija vastaanottaa japanilaisen tytön elo-syyskuussa, kun sieltä tulee meidän kouluumme kaksi opiskelijaa kolmeksi viikoksi. Opiskelijat maksavat itse matkansa, mutta koulu antaa matka-avustusta 100 euroa. Valintakriteerejä ovat mm. koulumenestys, hyvä englannin kielen taito, erityinen kiinnostus Japanin kieltä ja kulttuuria kohtaan, japanin kielen taito (ei välttämätön) sekä sosiaaliset taidot. Painotamme myös esiintymisvarmuutta ja suullista englannin kielen taitoa. Tarvittaessa hakijoita haastatellaan englanniksi.

    Katso myös IPPO-hankkeen Facebook-sivu: https://www.facebook.com/ippohanke

  • Syksyllä 2018  käynnistyi uusi, kaksivuotinen EU-rahoitteinen Erasmus+-hanke. Kumppanimaamme tässä kansainvälisyysprojektissa olivat Ranska, Espanja, Puola, Tšekki ja Kreikka. Käytimme eTwinning-alustaa projektissa. Mukana oli 27 opiskelijaa sekä seitsemän opettajaa. Hankkeen pääteemoina olivat nuoren identiteetin vahvistaminen Euroopan kansalaisena, syrjäytymisen ehkäiseminen, vapaaehtoistyön mahdollisuudet, ja erityisryhmien sekä maahanmuuttajien oikeudet ja empaattisuuden lisääminen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Koimme huikeita elämyksiä kyseisissä maissa, ja kiipesimme jopa Akropolis-kukkulalle. Saimme tästä projektista eTwinning-laatuleiman.
  • Syksyllä 2016 alkoi EU:n rahoittama ranskankielinen Erasmus+-projekti La classe en action!, joka saatiin päätökseen marraskuussa 2018. Kyseessä oli viiden maan yhteinen projekti, jossa osallistujat tutustuivat toisiinsa, erilaisiin työtapoihin ja uusiin kulttuureihin, työskentelivät verkossa ja kasvokkain ja samalla kehittivät ranskan kielen taitoaan. Mukana oli  lisäksemme saksalainen Tilemannschule Limburgista, portugalilainen Agrupamento de Escolas Miguel Torga Monte Abraão, belgialainen Sint-Janscollege Poperingesta ja italialainen ITES «Don Luigi Sturzo» Bagheriasta. 25 opiskelijaa pääsi matkustamaan hankkeen mukana.