Hyppää sisältöön

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee suunnitellessaan lukio-opintojaan, jatko-opintojaan sekä pohtiessaan ammatti- ja uravalintojaan. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, tarjota aineksia itsetuntemuksen ja -ohjautuvuuden lisääntymiseen sekä kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen.

Opinto-ohjauksen muotoja

  • Opinto-ohjaajat antavat vastaanotoillaan henkilökohtaista ohjausta mm. lukio-opintoihin, urasuunnitteluun, jatkokoulutusvalintoihin sekä elämäntilanteeseen ja tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

    Ainekohtaista ohjausta antavat eri aineiden opettajat oppituntiensa yhteydessä. Opiskelijoiden lähiohjaajina toimivat ryhmänohjaajat, jotka pääasiassa huolehtivat opiskelun päivittäisestä sujumisesta ja opiskelijoiden neuvonnasta. Myös rehtori, apulaisrehtori ja lukiosihteerit ohjaavat ja neuvovat omiin vastuualueisiinsa liittyvissä asioissa. Ohjauksen tukena on tarjolla opiskeluhyvinvoinnin palveluita.

  • Opetussuunnitelmassa on kaksi pakollista opinto-ohjauksen opintojaksoa (kurssia) OP01 ja OP02. Syksyllä 2021 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla on opintojaksoilla käytössä Studeon materiaalit. Syksyllä 2020 tai aikaisemmin aloittaneilla on käytössä opinto-ohjaajien tekemät materiaalit. OP01-opintojakso opiskellaan 1. vuoden 1. ja 4. jaksossa oman opinto-ohjaajan ryhmässä. Toinen pakollinen opintojakso OP02 opiskellaan hajaututetusti 2. ja 3. vuoden aikana.

  • Yksi opinto-ohjaajista on tavattavissa jokaisena päättöviikon päivänä ruokatunnin (klo 11.00-11.45) aikana B-osan toisen kerroksen aulassa POP-UP pisteellä. Opiskelijat voivat ilman ajanvarausta tulla pisteelle esimerkiksi tekemään muutoksia tulevien periodien valintoihin, tarkistamaan opintojen tilanteen, kysymään yo-tutkinnosta ja jatko-opinnoista tai keskustelemaan muista itselle ajankohtaisista asioista.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Opinto-ohjaus lukion jälkeen

Lukiolain mukaan valmistunut opiskelija saa ohjausta opintoihin hakeutumisessa ja urasuunnittelussa valmistumisvuotta seuraavan vuoden ajan, mikäli hän ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa lukion jälkeen. Ota siis tarvittaessa yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi!

Ohjausta saat myös mm. ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakijapalveluista, Ohjaamoista ja TE-palveluista.